Proponente (UP): Kerkwees met integriteit, skep van veilige inklusiewe ruimtes en pastoraat

UNIVERSITEIT VAN PRETORIA

LEES OOK: UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE PROPONENTE

LEES OOK: UNIVERSITEIT VAN VRYSTAAT SE PROPONENTE EN DIENSLERAARS


CARLI HAASBROEK, gebore op 6 November 1996, het matriek met agt onderskeidings geslaag aan die Hoërskool Waterkloof in 2015.

UP-Prop-3-Haasbroek-Carli2

Sy slaag ook haar BDiv- (met Grieks III en Hebreeus III) en MDiv-grade albei met lof. Sy werk die afgelope ses jaar as tutor in Wiskunde, Wetenskap, Afrikaans en Engels vir skoolkinders, hoofsaaklik graad 9 tot matriek. Carli was deel van Deo Gloria en het verskeie akademiese toekennings behaal, onder andere die Vise-kanselierstoekenning in 2019. Haar skripsietema was “Transcendence as immanent transcendence through carnal hermeneutics,waarin sy onder meer gekyk het hoe ons in hierdie vleeslike liggaam met al ons sintuie probeer sin maak van die lewe en ook van God. Carli het haar gemeentejaar by Lyttelton-Oos gedoen, ’n voorstedelike eenmansgemeente en ’n diverse geloofsgemeenskap wat ouderdom en spiritualiteit betref. Sy het ook geleer om kerk te wees in uitdagende tye te midde van ’n pandemie en het baie ervaring opgedoen wat die bediening-, bedryf- en bestuursaspekte van ’n kerk behels. Carli is passievol oor geregtigheid, kerkwees met integriteit, gemeenskapsontwikkeling en multikulturele bediening.

 • 076 724 5753
 • carlihaasbroek92@gmail.com

LISA HOLTZHAUSEN is op 6 Julie 1994 gebore, slaag matriek in 2012 aan die HTS Middelburg en begin haar studies aan UP.

UP-Prop-1-Holtzhausen2

Sy het in 2015 en 2016 die toppresteerdertoekenning gekry en het aangesluit by die Golden Key International organisasie. Sy was op die Dekaansrol vir haar honneursgraad, waar sy ook akademiese erekleure verwerf het. Sy kry ’n onderskeiding in haar meestersgraad. Lisa het haar praktiese jaar by die NG gemeente Sesmylspruit gedoen. Sy wil graag die kerk en gemeente deel maak van die gemeenskap deur verhoudings te bou. Lisa stel ook baie belang in pastorale berading en om vir mense ’n veilige spasie te skep. Haar skripsie, “The religious experiences of sexual minorities: A pastoral approach”, het gehandel oor die ervarings van LGBTQ+ mense met die kerk.

 • 079 464 4072
 • lisaholtz94@gmail.com

WIHAN ROSSOUW is op 5 Februarie 1997 gebore en het in 2015 by Hoërskool Fochville gematrikuleer met nege onderskeidings.

UP-Prop-4-Rossouw-Wihan2

Buiten sy teologiese studies by die Universiteit van Pretoria, het hy baie goeie vaardighede in musiek en leierskap. Wihan rig al vir byna ses jaar Universiteitsoord se kerkkoor af. Hy speel verskeie instrumente (klavier, orrel, kitaar en baskitaar) en het sangeksamens afgelê by die Royal Schools of Music. Wihan was op universiteit in vele leierskapposisies, onder meer as klasverteenwoordiger en NG Kuratorium studenteverteenwoordiger en in verskeie studentekomitees. Hy was betrokke by die Tuks Res Leadership Academy en het ook gewerk as leierskapontwikkelingsfasiliteerder by Bronze Boabab. Wihan was sedert die aanvang van sy studies betrokke by Universiteitsoord en het in 2019 begin met jeugwerk by Meyerspark, waar hy ook sy gemeentejaar voltooi het. In 2021 was hy deel van Ooskerk se internspan. Hy het ook konsultasiewerk vir die Huisartskunde Department van UP se mediese fakulteit gedoen oor die verhouding tussen spiritualiteit, gesondheid en gesondheidsorg. Hy beoog om verdere navorsing oor die onderwerp te doen binne die konteks van gemeenskapsgeoriënteerde primêre sorg. Wihan glo in ’n Skrifgesentreerde en verhoudinggedrewe benadering tot geloof, bediening en kerkwees.

 • 073 489 1414
 • w.rossouw2@gmail.com

JEANDRÉ SLABBERT, gebore op 3 April 1990, behaal matriek in 2008 aan die Hoërskool Garsfontein in Pretoria.

UP-Prop-2-Slabbert-Jeandre2

Voor sy teologiese studies het hy klanktegnologie gestudeer by Oakfields College in 2013 en gewerk as ’n klank- en multimediakoördineerder. Hy het ’n Golden Key toekenning by UP ontvang en het voltyds gewerk om sy teologiese studies te kon bekostig en homself te kon onderhou. Jeandré stel veral belang in Woord- sowel as kinder- en tienerbediening en uitreike. Sy skripsietema was “’n Historiese oorsig van die evangeliese stroming in die NG Kerk en die gevolge daarvan” en bied ’n oorsig oor die verskeie evangeliese strominge in die NG Kerk en hoe die besluite wat oor jare by die Algemene Sinode gemaak is ’n invloed of uitwerking op die strome gehad het.

 • 082 370 7518
 • jdslabb@gmail.com

JEAN-JACQUES VOGES is gebore op 18 November 1995.

UP-Prop-5-Voges-JJ2

Hy matrikuleer in 2013 aan die Hoërskool Middelburg en behaal sy hoër sertifikaat in musiek aan die South African Music Institute. Hy het verkope hanteer en was ’n instrumenttegnikus by Jean Village Music. Tydens sy studies aan UP was hy lid van Tuks Missions en ontvang ’n Golden Key van die Golden Key International Honour Society in 2021. Hy was lid van die orkes van die NG gemeente Middelburg-Suid, lid van die jeugorkes en tienergroepleier by kerksondermure. Jean-Jacques was betrokke as jeugwerker by Eldoraigne Familiekerk en doen sy gemeentejaar by Pretoria-Oosterlig. Hy stel belang in pastorale berading, dissipelskap en geloofsvorming van nuwe of jong gelowiges en musiekbediening. Sy skripsie, “Christian marriage as religious institution in the Dutch Reformed Church: A historial perspective”, het gehandel oor die ontwikkeling en patrone in die Christenhuwelik deur die geskiedenis, spesifiek in die NG Kerk in Suid-Afrika.

 • 064 160 0445
 • jeanvoges@gmail.com

DIENSLERAARS

VANESSA BOUWER-KOSTER, gebore op 26 Januarie 1977, het gematrikuleer in 1994 aan die Hoërskool Dinamika in Alberton.

UP-DL-1-Bouwer2

Sy het ’n dogter, Charlay (16). Vanessa ontvang haar BA Teologie-diploma aan die AGS Teologiese Seminarium en RAU (nou UJ). Haar gemeente-ervaring is soos volg: 2000-2006 – Jeugpastoor by AGS Herlewingstad in Alberton; 2006-2008 – medepastoor by Messiah Dissipels in Roodepoort; 2008-2016 – Keeping it real (haar eie bediening), kleingroepbyeenkomste en preek by ’n onafhanklike kerk in Roodepoort; 2016-2018 – onder “Keeping it real” hanteer sy ’n “coffee shop church” in Kemptonpark; 2019 tot hede – Lof- en aanbiddingsleier by NG Kerk Differentia; 2021 – Kerkraadslid met betrokkenheid by jongvolwassenebediening, Gays Matter bediening, Bybelstudie en Bybelskool. Vanessa stel belang in musiek (lof en aanbidding), prediking, opleiding en berading en haar spesialiteitsveld is algemene en gesinsbediening.

 • 082 614 4460
 • vanessa@pursuehealth.co.za

DAAN CHRISTIAAN LEON KLOPPER is getroud met Jolene en hulle het twee dogters, Liandre (24) en Danielle (22).

UP-DL-2-Daan-Klopper2-rotated

Hy het by Hoërskool Voortrekkerhoogte in 1983 gematrikuleer en ontvang sy BTh aan Unisa in 2013 en sy BTh (Hons) in Sistematiese Teologie aan Unisa in 2020. Daan is ’n ingenieurskonsultant van beroep. Hy is ’n gemeenteraadslid en ouderling by Lux Mundi en reeds agt jaar by die gemeente. Daan het ’n passie vir die begeleiding van nuwe lidmate en ook kategese en geniet dit ook baie om te preek as hy die geleentheid kry. Sy spesialisgebied is missionale dissipelskap en geloofsvorming. By Unisa moes hulle alle eksamens in Engels aflê en sy skripsietema was “Dealing with the tension between the use of critical methods in hermeneutics and communities of faith”. Dit was ’n oorsig van hoe die akademiese en gemeentelike omgewings deur die eeue met mekaar omgegaan het en hoe ons dit vandag kan hanteer.

 • 083 310 2678
 • daan.klopper@gmail.com / daan.klopper@zutari.com

NATASHA TEN KROODEN (BEKKIE) is gebore op 10 Augustus 1986. Sy slaag matriek aan die Hoërskool Florida in 2004 en behaal BTh Bybeltale in 2012 aan NWU en Nagraadse Diploma in Teologie in 2014 aan US.

UP-DL-3-Ten-Krooden-Natasha2

Sy is ook geakkrediteer met ’n diploma in NLP Life Coaching in 2018. Natasha was op universiteit wyd betrokke by sport, uitreike, gemeenskapsprojekte, radio-omroeper en ’n paar studentekomitees. Sy het ook werkservaring van NRO’s, die film- en gasvryheidsbedryf, kampbestuur en fasilitering, tolk- en taalkundebedryf en lewensafrigting. Haar ervaring in Christelike bediening sluit in die SuperSewes-bediening by Goudland 1999-2020, jeugbediening by Roodepoort-Noord, Koningskinders 2005-2008, EJK-leidster en -koördineerder en gemeenteraad by PUK Kandelaar 2005-2011, kleingroepkoördineerder by Moederkerk Stellenbosch/Kruiskerk, aflosstudent by Upington Moedergemeente, dienswerker met jeugopdrag by Ficksburg en Culembeek Live It Church, Hubkoördineerder vir die Imagine-beweging en Krisis Kospakkieprojek Constantiakruin. Wat haar hart laat klop is om saam met mense te groei en te leer leef vanuit ons Christenwees, en om ruimtes daarvoor te skep. Haar passie is jeugbemagtiging, persoonlike ontwikkeling en ekumene. Haar toegespitste diens sal gesinsbediening en gemeenskapsontwikkeling wees.

 • 084 874 3618
 • bekkie911@hotmail.com
Word 'n vriend van Kerkbode