Proponente (UV): Skrifgetroue prediking, pastoraat en apologie

UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT

LEES OOK: UNIVERSITEIT VAN PRETORIA SE PROPONENTE EN DIENSLERAARS

LEES OOK: UNIVERSITEIT STELLENBOSCH SE PROPONENTE


Dylan Allen is op 23 Oktober 1997 in Roodepoort, Gauteng gebore. Hy het gematrikuleer aan Hoër Volkskool Heidelberg in 2015. Aan die Universiteit van die

UV-Prop1-Dylan-Allen2

Vrystaat behaal hy die graad BDiv in 2019 en aan die einde van 2020 sy MDiv. Sy skripsie het gehandel oor “Blessing and the Prosperity Gospel: A contextual interpretation”. Hy het sy gemeentejaar by NG Kerk Kimberley-Vooruitsig onder leiding van ds Conrad Swart en ds Zach Blomerus voltooi. Sy belangstelling in die bediening vloei vanuit die oortuiging dat hy geroep is om nederig in diens van Jesus Christus te staan, en Skrifgetrou die evangelie aan ’n gebroke wêreld te verkondig. Belangrike fokuspunte in sy bediening is Skrifgetroue prediking met ’n liefde vir mense, veral bejaardes en die jeug, en ook sendingwerk binne die plaaslike opset. Dylan stel belang om ’n volle VDM vir elke persoon te wees.

 •   082 872 4921
 •   dylanallen265@gmail.com

Domonic Basson is op 22 Februarie 1997 in Port Elizabeth, Oos-Kaap gebore. Hy matrikuleer in 2015 aan die Hoërskool Fichardtpark in Bloemfontein. In 2019

UV-Prop2-Basson-D2

behaal hy aan die Universiteit van die Vrystaat sy BTh-graad, en aan die einde van 2020 sy MDiv-graad. Sy skripsie was oor “A rhetorical analysis of Psalm 136 and its literary context.” Hy het sy gemeentejaar by NG Kerk Langenhovenpark in Bloemfontein voltooi onder die leiding van ds Riaan Stander. Hy het in sy derde jaar (2018) met beide Grieks en Hebreeus aangegaan en is tans besig met sy honneursgraad in Hebreeus. Domonic is sterk oortuig dat hy geroep is vir die bediening. Sy fokus is rondom jeugbediening, pastoraat, gemeenskapsbetrokkenheid en erediensbediening. Domonic is oortuig dat ’n mens altyd meer kan leer en hy wil te alle tye ’n leerbare gees behou.

 •       063 989 8223
 •       bassondomonic@gmail.com

Willie Beets is op 18 Januarie 1997 in Kimberley in die Noord-Kaap gebore. In 2015 het hy by Jim Fouché Hoërskool in Bloemfontein gematrikuleer. Aan die UV

UV-Prop3-Beets-Willie2

behaal hy ’n BDiv (2019) en MDiv (2020). Sy skripsie was oor “The right (law) of freedom of religion against the abuse of women in religious groups”. Hy het sy gemeentejaar by NG gemeente Kimberley-Bakenskop onder leiding van ds Arina Zandberg voltooi. Willie is besig om sy Nagraadse Diploma in Teologie te voltooi. Sy belangstellingsfokus in die bediening is by pastorale sorg, kleingroepbediening en jeug.

 •   079 899 6830
 •   wmbeets@gmail.com

Danie de Jongh is op 14 Mei 1993 in Bothaville, Vrystaat gebore. Hy matrikuleer aan Hoërskool Salomon Senekal in 2011 en behaal beide sy BDiv (2019) en sy

UV-Prop4-De-Jongh-Danie2

MDiv (2020) aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy skripsie het gehandel oor “Sekondêre trauma: ’n Verkennende pastorale betrokkenheid.” Hy het sy gemeentejaar by NG gemeente De Duin voltooi onder leiding van dr Carel van der Merwe. Danie is passievol oor die bediening en is oortuig dat hy geroep is om in diens van die Here te staan.

 •   076 102 0662
 •   djf.dejongh@gmail.com

Frans Petrus du Toit is op 20 Maart 1975 te Bloemfontein gebore. Frans het gematrikuleer aan Hoërskool Jim Fouché in 1993. Hy behaal aan UP die graad BIng

UV-Prop5-Du-Toit-Frans2

(Elektries) in 1997, aan BISA (deur NWU toegeken) die graad BTh in 2009, aan die Universiteit van die Vrystaat die grade BA (Hons) Teologie (Sendingwetenskap) in 2014 en MA Teologie (Sendingwetenskap) in 2017. Sy skripsie het gehandel oor “Die evangelie in menslike konteks: Evangelie-bediening in verhouding met die vrese en drome van Sotho-sprekende mense in ’n landbou-omgewing.” Hy het sy kerklike vorming voltooi onder mentorskap van ds Deseré de Beer by NG gemeente Hoopstad. Frans is getroud met Wanna en het drie kinders, Magriet, Frans-Petrus en Christoff. Sy passie in die bediening is om mense te bemagtig om oor grense saam te werk en saam te groei tot ’n gemeenskap waarin God se koninkryk op sigbare maniere kom.

 • 084 549 6312
 • franswanna@gmail.com

Ernst Gottschalk is op 1 Junie 1989 in Bloemfontein gebore. In 2007 het hy by Hoërskool Staatspresident Swart in Brandfort gematrikuleer. Hy behaal ’n diploma

UV-PRop6-Gottschalk-E2

in Jeugontwikkeling in 2013 aan Unisa en sy BTh in 2017. Daarna studeer hy aan die Universiteit Stellenbosch waar hy sy Nagraadse Diploma behaal, en in 2020 behaal hy sy MDiv aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy skripsie was oor “Die rivier van rykdom in die kerk (330-550 nC)”. Hy het sy gemeentejaar by NG Heuwelkruin voltooi onder leiding van ds Mauritz Heyneman. Danie is besig met verdere studies in Sistematiese Teologie en hy stel veral belang in Apologie.


Lunette Visser is op 19 Desember 1996 te Bethlehem, Vrystaat gebore. Sy het gematrikuleer aan Hoërskool Reitz in 2015. In 2019 het sy aan die Universiteit van

UV-Prop7-Visser-L2

die Vrystaat haar BTh-graad behaal, en aan die einde van 2020, haar MDiv-graad. Haar skripsie vir die voltooiing van die MDiv-graad het gehandel oor: “The concept φοβος in the main letters of Paul”. Sy het haar gemeentejaar voltooi by die NG Kerk Berg-en-Dal in Bloemfontein onder die leiding van ds Jan Lubbe. Sy het in haar derdejaar (2018) met beide Grieks en Hebreeus aangegaan en het in 2021 begin met haar honneurs in Hebreeus. Sy is tans ongetroud, maar verloof aan haar klasmaat, Domonic Basson. Lunette se roeping lê in die wete dat Jesus Christus leef en dat sy in sy diens wil staan. Haar belangstellings sluit in jeugwerk, pastoraat, gemeenskapsbetrokkenheid, omgee vir die bejaardes en erediensbediening. Sy wil verantwoordelik met die Skrif te werk gaan en poog om binne die huidige konteks ’n boodskap vir God se kinders te bring.

 • 071 403 5507
 • lunette.rtz@gmail.com

DIENSLERAARS

Dirk du Preez is op 1 Desember 1968 gebore te Ladysmith, KwaZulu-Natal. Hy matrikuleer in 1986 aan die Hoër Tegniese Skool Vereeniging. Dirk behaal ’n

UV-DL-1-Dirk-du-Preez-Diensleraar-foto2

Diploma in Bybelkunde in 1995, ’n Hoër Diploma in Etiek in 1998 en ’n BTh-graad in 2019. Sy skripsie het gehandel oor: “A Biblical perspective on the marginalization of the lesbian, gay, bisexual and transgender community”. Hy het sy gemeentejaar voltooi aan die NG gemeente Deneysville onder die mentorskap van ds Carlie Schiel. Dirk is getroud met Lydia en hulle het drie kinders wat reeds in beroepe staan. Sy roeping tot die bediening dateer terug tot 1985 wat hy die oortuiging het dat hy voltyds in diens van Christus wil staan. Sy passie vir gemeentebediening word ondersteun deur ’n belangstelling in Homiletiek en ’n begeerte om die evangelie van Christus teenoor alle mense te leef.

 • 083 387 6837
 • dirkdupreez36@gmail.com

Jacques Charles Else (Jacques) is op 6 Augustus 1969 in Bloemfontein gebore. Hy matrikuleer in 1987 aan Hoërskool Secunda waarna hy by die

UV-DL-2-Jacques-Else-Foto2

Suid-Afrikaanse Polisie aansluit. Hy is getroud met Elbie en het ’n 18-jarige seun, Juann. Hy verwerf sy Nasionale Diploma in Polisie-administrasie in 1994 aan die Technikon SA. ’n Pad van genade bring hom na vele omswerwinge uit by teologiese studies. Jacques behaal sy BTh aan die Universiteit van die Vrystaat in 2017 waarna hy dan ook sy MTh aan dieselfde universiteit in 2020 verwerf met spesialisering in Praktiese Teologie. Sy skripsie, getiteld “Die skuif van Groot Opdrag tot Missio Dei – ’n praktiese teologiese besinning oor lidmaatperspektiewe” is onder leiding van dr Nico Mostert ingedien. Sy gemeentejaar is onder mentorskap van ds Charles James van Pellisier gedoen en Woordbediening het onder ds Robbie du Toit te Estoire NG gemeente geskied. Sy fokus is op Skrifgetroue prediking/Woordbediening, praktiese teologie en pastoraat.

 • 082 557 2680
 • else777@gmail.com

John Matthews is op 5 Junie 1975 gebore in Worcester in die Wes-Kaap. In 1993 het hy gematrikuleer aan Welkom-Gimnasium.

UV-DL-3-John-Matthews-Foto2

Hy het ’n BA in Teologie aan UV gedoen en ’n BDiac by Unisa. Verdere opleiding sluit in ’n Veritas-fasiliteringsertifikaat, Life coach, kort kursusse in sosiale media-bemarking, strukturele verandering binne organisasies, kommunikasie en konflikhantering. John was jeugprediker by NG gemeente Vaalpark van 2003 tot 2018, daarna was hy die uitvoerende hoof van die VCSV van Suid-Afrika tot 1 November 2021. Hy is passievol oor die jeug van Suid-Afrika en het ’n organisasie sonder winsbejag wat fokus op jeugontwikkeling. John is ook deeltyds by NG gemeente Vier Ankers (Sasolburg) betrokke met die fokus op jeug en gemeenskapontwikkeling. Hy is getroud met Louise, ’n mediese dokter en het twee dogters Jumarie en Johanise. Persoonlike welstand is vir hom belangrik, daarom het hy mentors wat hy gereeld sien. Hy beskou dit as ’n voorreg om die evangelie met mense te deel.

 • 084 522 3587/084 375 3587
 • matthews.john.p@gmail.com

Dr Juanita Meyer (néé Loubser) is gebore op 18 Januarie 1981 te Nylstroom. Juanita het gematrikuleer aan Afrikaans Hoërskool Sasolburg in 1999.

UV-DL-4-Meyer-Juanita2

Ná ’n werksvakansie in Engeland in 2000-2001, begin sy in 2002 BA Teologie met Sielkunde as hoofvak aan die Universiteit van Pretoria studeer. Juanita voltooi haar studies in 2011 met ’n PhD in Praktiese Teologie (Pastorale Terapie). Haar tesis was getiteld “The psychosocial and spiritual narratives of adolescent orphan boys, affected by HIV and Aids, fatherlessness and poverty: a Postfoundational notion of Practical Theology”. Met ’n honneursgraad in Sielkunde en ’n MA in Pastorale Gesinsterapie, is Juanita ’n geregistreerde berader by die Raad vir Gesondheidsberoepe (RGB) en bedryf sy deeltyds ’n privaat praktyk in pastorale gesinsterapie. Sy is tans ’n voltydse dosent in Praktiese Teologie by die Fakulteit Teologie en Godsdiens, by die Universiteit van die Vrystaat. Haar navorsingsfokus is gerig op manlikheid en spiritualiteit in Suid-Afrika, en die ontwikkeling van ’n interkulturele terapeutiese navorsingsraamwerk in die konteks van die pastoraat en trauma. Haar bedieningsfokus en -roeping is derhalwe gerig op die ontwikkeling van ’n pastorale-sorg-gesindheid binne gemeentes. Juanita is dertien jaar getroud met Stefan Meyer, en is geseën met een seun, Milan (9), en twee dogters – Mieke (7) en Minay (2).

 • 082 551 0793
 • MeyerJ1@ufs.ac.za

René Wessels is op 28 Februarie 1995 te Bloemfontein, Vrystaat gebore. Sy het in 2014 gematrikuleer aan C&N Meisieskool Oranje in Bloemfontein.

UV-DL-5-Rene-Wessels-Diensleraar-Foto2

In 2019 behaal sy haar BDiv aan die UV en aan die einde van 2020 haar MDiv. Sy het einde van 2021 ook haar Nagraadse Diploma in Teologie behaal. Haar skripsie het gehandel oor “Die bydrae van geloofsvorming by jong volwassenes (18-24) wat trauma in NG Kerk gemeentes opgedoen het”. Sy het haar gemeentejaar by NG Moedergemeente Riebeeckstad voltooi onder die leiding van ds Christo Nel. Haar belangstelling in die bediening volg vanuit die oortuiging dat sy geroep is om met ’n dienende gees in diens van die Here en sy kerk te staan. Haar fokus lê in die suiwer verkondiging van God se Woord as waarheid en om alle ouderdomsgroepe en hulle bedieninge met oorgawe te bedien.

 • 072 063 8155
 • rene3vt@gmail.com 
Word 'n vriend van Kerkbode