‘Skepper stuur ons nie met leë hande’

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

David Magerman van Komaggas skryf: “In my leeftyd het ek my aan Afrikane se stryd gewy. Ek het my nie net teen wit oorheersing nie, maar ook teen swart oorheersing verset. Ek het die ideaal gekoester van ’n vry en demokratiese samelewing waarin mense eensgesind en met gelyke geleenthede leef. Dit is ’n ideaal waarvoor ek graag wil leef en wil bereik. Maar ek is ook bereid om vir hierdie ideaal te sterf.” Dit is die baie bekende woorde van wyle president Nelson Mandela tydens die Rivoniaverhoor, waar hy en sy ander vriende lewenslange gevangenisstraf opgelê is. Sekere mense noem dit drome of ideale wat mense het. Andere gebruik weer die vraag, wat het jy in jou hand om te verwys na jou natuurlike aanleg. Almal van ons het ’n natuurlike aanleg waarin ons net goed is. Die Skepper het nie een van ons met leë hande na die wêreld toe gestuur nie. Almal van ons het net daardie iets waarmee ons goed is. Ons kan ook daarna verwys as ons passie.

Lees ook: Alle jongste vakatures in die NG Kerk

Ds Jetro Cloete vertel my onlangs van die werklose matrikulant wat aan sy deur kom klop het, om hom te help met die opstel van sy CV. Nadat hy sy besonderhede gevat het, was die inligting baie min op die CV. Hy vra toe die jong seun, wat het jy in jou hand? Hy het toe eers nie verstaan wat ds Cloete bedoel nie, waarmee hy verduidelik wat is dit waarmee jy goed is. In jou is iets gesit waarmee jy natuurlik goed is. Dit mag musiek wees, hou jy daarvan om met jou hande te werk, werk jy met grond, is jy lief om te skryf, ensovoorts. Jy het tyd tot jou beskikking. Gebruik dit om vaardighede aan te leer, sodat jy paraat kan wees vir die arbeidsveld.

Wanneer jy jou droom ontdek, jou natuurlike aanleg, moet jy dit ontwikkel. Ons almal het tyd tot ons beskikking. Dan moet ons bid, bid dat die Skepper vir ons geopende deure sal gee. Ons moet ook nie bang wees om klein te begin nie. Moenie bang of skaam wees om skoonmaakwerk te doen of strate te vee nie. Hierdie werk is ’n middel tot jou doel. Vind jou droom, vind dit wat jou besiel, vind dit wat jou vreugde verskaf in die lewe. Ontwikkel dit dan sodat jy daarmee die wêreld kan verander.

Lees ook: Kerkbode se proponente-bylaag 

In die lewe vind ons oopoog- en toe-oog-drome. Drome om eendag akteur of aktrise in Hollywood te wees, om eendag vir die Springbokke rugby te speel is toe-oog-drome. Ons almal het dit, maar oopoog-drome is daardie droom of passie wat binne-in jou is. Drome is ook nie daar om onsself te verryk nie, maar om ’n verskil in ander mense se lewe te kan maak. Drome het ook die manier om jou te toets of jy dit waardig is. Niks wat die moeite werd is kom maklik nie. Daar gaan struikelblokke op jou pad gesaai word. Dit gaan uithou en aanhou verg om jou droom waar te laat word. Ja, dit gaan opoffering en sweet vra om jou droom te bereik. Indien jy bly fokus op jou droom, altyd jou droom voor oë hou, sal jy dit bereik. Bly hoop en moedhou, want probleme en swaarkrytye sal ook verbygaan.

Begin deur die eerste tree te gee. Begin om ’n begin te maak. Elke klein treetjie bring jou nader aan die plek wat die Skepper jou wil hê. Al neem dit lank om by jou droom uit te kom, soos vir Mandela meer as 27 jaar, as jy gefokus bly sal jy daar kom. Jou paradys wag vir jou, jy het die potensiaal om die wêreld te verander. Staan op en daag die lewe uit, staan op en werk aan jou droom. Staan op sodat andere ook deur jou voorbeeld kan opstaan. Staan op, want alles wat jy nodig het om jou droom te bewaarheid, is alreeds binne-in jou geplaas. Moenie ophou droom nie, werk hard om jou droom te bewaarheid.

Word 'n vriend van Kerkbode