Boek prikkel verbeelding oor kerkwees post-covid

Mission Moves – Cultivating Communities Of The Gospel deur Malan Nel (redakteur)

Uitgewer: OSIS Boeke, 2021

Resensent: Johan Botes

In ’n gesprek oor kerk-wees na Covid sê ‘n kollega: “Ons weet nog nie waar ons gaan land nie. Alles is nog in die lug.” Ek vermoed daar word in meeste gemeentes gesoek na ankerpunte of hard gewerk om die landingsbaan voor te berei, sodat ons kan land as die tipe gemeente wat ons wil wees, post-covid. Hierdie pandemie het ’n lig geskyn op baie donker realiteite wat gemeentes net nie meer kan ignoreer nie.

Mission Moves dien as ’n goeie herinnering aan wie en wat die kerk geroep is om te wees. Met goeie teologiese begronding vir die roeping van die kerk en spesiale fokus op temas soos gasvryheid, integriteit op die kansel en besinning oor ’n aantal praktiese maniere om die missionale identiteit van ‘n gemeente te vorm en te leef (preekreekse, gebruik van getuienisse ens.), bied hierdie boek inspirasie en prikkel dit die verbeelding.    

Die teologiese argumente en begronding in die verskillende hoofstukke van Mission Moves behoort nie vir meeste lesers wat belangstel in hierdie tema nuut te wees nie, maar die empiriese navorsing vanuit ’n Suid-Afrikaanse en gereformeerde oord verleen gewig aan die werk. Die verhale en praktyke van ander gemeentes wat dit regkry om saam met lidmate oor grense te beweeg, asook die teologiese en kritiese nadenke daaroor, bevestig weer dat die kerk iets het om te sê en dit moet sê. 

’n Mens vind ‘n goeie spanning tussen die “doen” en “wees” van die Missio Dei. Daar is goed wat gemeentes binne erediens-ruimtes kan doen om die missionale identiteit van hulle gemeente te vorm, maar hierdie doen-funksies vloei uit die besef dat gemeente nie anders kan as om missionaal te wees nie. Dit is die aard van die Missio Dei. Ons is nie ’n boekklub nie, maar deel van die lewende en bewegende liggaam van Christus.

Ongelukkig sal Mission Moves nie baie toeganklik wees vir lidmate wat nie gewoond is aan die skryfstyl van akademiese materiaal nie. Andersins sou dit ’n fantastiese bron vir kerkrade/lidmate wees wat wonder oor kerk post-covid. Hierdie boek help om verbeelding te skep, dit oortuig en bevestig identiteit, en roep selfs vir bekering.

  • Johan Botes is ‘n predikant by die NGK Gordonsbaai.
Word 'n vriend van Kerkbode