Deelname verryk data

Vraelyste gaan uit en kom terug: 108 uit Alberton, 221 uit Brits, 2 uit Clocolan, 1 075 uit Pretoria-Oos, 31 uit Sandton, 18 uit Sannieshof. En nog vele meer. Altesaam 435 dorpe/stede in Suid-Afrika.

Die meeste respondente woon in huise of woonstelle (80%), ander op plase of plotte (10%). Watter insig kry ’n mens uit Solidariteit Helpende Hand (SHH) se onlangse peiling van sowat 15 363 deelnemers?

LEES OOK: Armoede: Is die NGK gereed vir die nuwe pandemie?

Met ’n omgee-oor sal jy dalk hoor dat 14,14% van deelnemers gereeld eensaam en 4,34% altyd eensaam is. Die resultate hou verband met waar in die lewe die respondente hulle bevind. (Ongeveer 17% het aangedui dat hulle afgetree is en ongeveer 6% is werkloos). “Daar is ’n duidelike behoefte aan ondersteuningsprogramme vir mense met emosionele toestande, soos huweliksprobleme. Die fokus (van opvolgaksie) behoort nie noodwendig op die groot groep – wat redelik sterk is, gemiddeld leef en na hulleself kan omsien – te wees nie,” volgens die samestellers van ’n verslag oor die verwerking van die inligting. “Daar behoort eerder gesoek te word na die minderheidsgroepe wat spesifieke behoeftes aangedui het.”

Ook hoorbaar in die data is die stem van diegene buite gebou-eredienste: Te midde van 97% wat Christene is, is daar 28,8% wat NG Kerk-dienste bywoon.

  • Gaan nie kerk toe nie: 14,24%
  • Hou aanlyn kerk: 10,94%

Die peilers, ’n organisasie sonder winsoogmerk, omskryf die projek as behoeftebepaling vir optrede. Gesonde praktyk.

Intussen is die NG Kerk besig met haar eie data-oes. Kerkspieël is die eerste keer in 1981 as ’n kerksensus gedoen en vanjaar vind dit vir die 12de keer plaas. Dit is deel van ’n groter program van navorsing wat deur die Taakspan Navorsing onder leiding van proff Kobus Schoeman en Cobus van Wyngaard gedoen word. Kerkspieël is egter die enigste bron waar omvattende data oor die stand van die werkkragte, finansies, erediensbywoning, ouderdomsprofiel en bedieninge van gemeentes verkry kan word, aldus die sameroepers. Lees HIER hoe Kerkspieël se proses werk en hoe jy gehoor kan word. 

Word 'n vriend van Kerkbode