Geloofsgewoontes: Wenke en hulp vir gesinne

Gesinstyd met God deur Louise Viljoen

Uitgewer: LAPA, 2022.

Resensent: Jeanine Hepburn

Tradisionele “boekevat” en huisgodsdiens, soos dit altyd gedoen is, werk lankal nie meer vir die meeste huishoudings of gemeentes nie.

In die kerk weet ons dit reeds ’n geruime tyd en het ons besef dat ons huisgesinne moet toerus om die primêre plek van geloofsvorming te wees.

Louise Viljoen kies in haar boek Gesinstyd met God dan juis om nie te praat van huisgelooftyd nie, maar eerder gesinstyd met God. Sy benadruk dat gesinstyd met God opwindend, spontaan, lekker én lewensveranderend kan wees.

Die eerste gedeelte van die boek handel oor God se plan vir gesinne. Ek het waardering vir Viljoen se persoonlike en oortuigende manier om van die uitdagings wat gesinne in die gesig staar te verwoord, soos byvoorbeeld die gebrek aan Bybelkennis en tyd, asook die druk onder portuurgroepe. Sy vra ook ander moeilike vrae: Hoe inisieer ’n enkelouer gesinstyd met God? Of hoe motiveer jy dit wanneer jou huweliksmaat nie daarvoor te vinde is nie? Hoe doen jy dit wanneer jy tieners én kleuters in die huis het? En hoe doen jy dit sodat hulle dit wéér wil doen uit eie vrye wil?

Wanneer die boek eindelik oop voor jou is, ontdek jy praktiese wenke vir gesinne oor hoe om hulle geloofslewe sinvol, met woorde en dade, én as span, te beleef. Daar is ’n hele paar sinvolle saamdoen-aktiwiteite of geloofsgewoontes wat die ouer in staat stel om presies te doen wat in Deuteronomium 6 geskryf staan: om met jou kind oor God te kommunikeer: oral, in daglig, onder die sterre, om ’n kampvuurtjie, of by ’n voëlpark.

Daarna volg 52 oordenkings wat gesinne weekliks kan deurwerk.

Ek dink Viljoen se boek sal ’n groot wins wees vir gesinne, oumas en oupas wat tyd saam met hulle kleinkinders wil spandeer of leraars wat van die oordenkings en saamdoen-aktiwiteite wil uitbrei.

Beskikbaar by LAPA.

Ds Jeanine Hepburn is predikant by NG Kempton-Hoogland en eienaar van Wonderbox-huisgeloof.

Word 'n vriend van Kerkbode