Nederigheid en gebed as die weg tot vryheid

Die net is gebreek: Gebed, die weg na vrede en vervulling deur Chris van der Merwe

Uitgewer: LUCA Uitgewers, 2022

Resensent: Bianca Truter-Botha

Vir Chris van der Merwe is nederigheid en gebed onlosmaaklik verbind aan mekaar. Sy boek, Die net is gebreek, bestaan daarom uit twee dele waarin hy onderskeidelik oor nederigheid en gebed skryf.

In deel een van die boek word nederigheid breedvoerig bespreek, asook die toepassing daarvan binne kontekste waar ouderdom, kollektiewe trauma, jaloesie, ongeloof, erkenning en hoogmoed ons gevange hou.

In deel twee, Gebed, word die Onse Vader reël vir reël bespreek en voorgehou as voorbeeld dat gebed by nederigheid begin. Tog word dit nie as die enigste gebedsmodel aangebied nie. In latere hoofstukke is daar verwysings na en kort verduidelikings van ander gebedspraktyke en -modelle. Die waarde van verskillende vorme van gebed word deurgaans beklemtoon.

Daar word ’n “skare van geloofsgetuies” verwelkom in hierdie boek, wat vol is van aanhalings deur teoloë, digters, skrywers en filosowe. Van Andrew Murray en Henri Nouwen, tot NP van Wyk Louw, Elsa Joubert, Boerneef en Kierkegaard – om maar ’n paar te noem. Dit bevat ook ’n paar pragtige gebede en gedigte. Die skrywer se oortuiging dat “groot krisis tot innerlike groei (kan) lei” word byvoorbeeld ondersteun deur ’n aanhaling van Helmut Thielicke oor sy ervaring tydens die Tweede Wêreldoorlog.

Die net is gebreek wil ons help om betekenis te vind in uitdagende tye. Die boek bied raad vir diegene wat – bewustelik of onbewustelik – vasgevang word deur omstandighede, denke of menslike natuur in ’n post-Covid, post-apartheid-Suid-Afrika. Van der Merwe hou ’n spieël vir ons op en daag die leser uit om die dinge wat ons gevange hou te identifiseer, sodat ons – biddend – die weg na vryheid kan vind.

  • Ds Bianca Truter-Botha is gekoppel aan NG Kerk Pinelands en konsultant vir IAM en CABSA.
Word 'n vriend van Kerkbode