Kerkbode

Kopiereg © Kerkbode 2024

Illustrasies: Leer meer oor die voorblad van Agenda 2023


Die sketse op die voorblad van die agenda van die 2023 Algemene Sinode is ’n reeks prente losweg gekoppel aan die lewe van Moses – voor en na die kernteks van die sinode, Eksodus 33. Die prente, sketse en ikone kry vir gelowiges betekenis insoverre dit ons herinner aan stories in God se groot verhaal. Die woord “ikoon” is ’n vertaling van die Griekse woord “eikon” en kom in die Nuwe Testament voor: “Die Seun is die beeld (ikoon) van God wat self nie gesien kan word nie” (Kolossense 1:15). Dr Nico Simpson, die illustreerder en hoof van Bybel-Media, Kerkbode se uitgewer, verduidelik meer.

 

Die ikone is:

  1. Boekrol: Die tradisie sien Moses as die skrywer van Genesis, sowel as die boeke Eksodus, Levitikus, Numeri en die grootste deel van Deuteronomium.
  2. Palmiete: Die dogter van die farao het afgegaan na die Nyl om haar te was, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl stap. Sy sien toe die mandjie tussen die palmiete en stuur haar slavin om dit te gaan haal (Eksodus 2).
  3. Manna: “In die oggend was daar ’n laag dou rondom die kamp. Toe die doulaag verdamp – kyk, toe is daar op die oppervlakte van die woestyn iets wat fyn en skilferagtig is, so fyn soos ysryp op die grond. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: ‘Wat is dit?’ Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Moses sê toe vir hulle: ‘Dit is die brood wat die Here vir julle gegee het om te eet’” (Eksodus 16).
  4. Mandjie: Eksodus 2:1-10 beskryf die geboorte en vroeë lewe van Moses. Sy ma weerstaan die bevel om Hebreeuse seuns dood te maak en steek haar seun weg. Sodra hy te oud word om weg te steek, plaas sy hom in ’n mandjie op die Nyl.
  5. Treur: Die Israeliete het Moses daarvan beskuldig dat hy hulle na die woestyn gelei het om te sterf. Moses, die goeie leier, het hulle saak na die Here gebring. Die Here het die verantwoordelikheid reg terug in die skoot van Moses gegooi, “Waarom roep jy na My? Sê vir die kinders van Israel om vorentoe te gaan.” Nou is die tyd vir geloof in aksie.
  6. Brandende bos: Die brandende bos is ’n simbool van God se heilige teenwoordigheid (Eks 3:1-6).
  7. Olywe: Eksodus 27:20 sê dat die baie ryp en oliegevulde olywe, nadat dit gepluk is, wanneer dit effens gekneus of gedruk word (voordat dit deur mortierstene in ’n meul fyngemaak word), die suiwerste, smaakvolste en hoogste gehalte olie sal uitdruk. Hierdie olie wat spontaan vloei met min of geen toepassing van krag word die moederdruppel genoem.
  8. Kat: Toe Moses geleef het, het katte die hoogste eer in Antieke Egipte gehad, wat hulle herinner het aan deugde soos mag, geluk en geregtigheid.
  9. Dagbreek: Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug: die Here het hulle deur die see laat meesleur (Eksodus 14:27).
  10. Tien Gebooie: Die Tien Gebooie wat aan Moses by die berg Sinai gegee en met die vinger van God op twee kliptafels geskryf is (Eksodus 19:25).
  11. Sprinkaan: Moses het die Farao van Egipte gewaarsku dat sy koninkryk deur plae geteister sou word as hy nie die Israeliete bevry en hulle toelaat om terug te gaan na Kanaän nie (Eksodus 10).
  12. Altaar: “Moses het ’n altaar gebou en dit genoem: ‘Die Here gee my die oorwinning’” (Eksodus 17:15).
  13. Piramide: Die Bybel vertel ons dat die Israelitiese slawe gedwing is om modderstene te maak (Eksodus 5:10-14). Hierdie detail stem ooreen met die tipe baksteen wat gebruik word om piramides te bou.
  14. Skaap: “Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro … opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in ’n vlam binne-in ’n doringbos” (Eksodus 3).
  15. Kandelaar: Die menora in die Tabernakel – met sy sewe lampe – is verlig met “olie vir die lig” (Eks.25:6). God het vir Moses gesê: “Beveel die kinders van Israel dat hulle vir julle suiwer geperste olyfolie vir die lig moet bring, om die lampe gedurig deur te laat brand” (Lev 24:2).
  16. Sterre: “Maar Moses het by die Here sy God gepleit en gesê: ‘… Dink aan wat U met ’n eed beloof het aan u dienaars, aan Abraham, Isak en Israel toe U vir hulle gesê het: Ek sal julle nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel …’ Toe het die Here daarvan afgesien om die ramp waarvan Hy gepraat het, oor sy volk te bring” (Eksodus 32).
  17. Staf: Eksodus 4:2; 7:15, 20; 9:23; en 10:13 verwys na Moses se staf, wat gebruik is om tekens en wonders te doen.
  18. Rooisee: “Die Here het vir Moses gesê: ‘Wat roep jy na My? Praat met die Israeliete, sodat hulle verder trek. En jy, lig jou staf op, strek jou hand uit oor die see en kloof dit oop, sodat die Israeliete op droë grond in die middel van die see kan ingaan’” (Eksodus 14).
  19. Dawidster: Die ster bestaan uit twee driehoeke: een wys op na God en die ander wys af na die mens, wat die verhouding tussen die twee simboliseer. Die ster het 12 lyne om sy omtrek, wat die 12 stamme van Israel voorstel.
  20. Granaat: “Die Here het vir Moses gesê: … Rondom die some moet jy granaatjies van blou, pers en bloedrooi wolstof maak met goue klokkies tussenin, afwisselend ’n goue klokkie en ’n granaatjie rondom die hele soom van die mantel” (Eksodus 28).
  21. Visse: “Moses het gedoen net soos die HERE beveel het. Hy het sy staf opgehef in die teenwoordigheid van Farao en sy amptenare en die water van die Nyl geslaan, en al die water het in bloed verander. Die vis in die Nyl het gevrek” (Eksodus 7).
  22. Palmtak: “Daarna het hulle by Elim aangekom met sy twaalf fonteine en sewentig palmbome en daar by die water kamp opgeslaan” (Eksodus 15).
  23. Rots: “Die Here sê toe vir Moses: ‘Gaan voor die volk uit, … Die staf waarmee jy die Nyl geslaan het, moet jy in jou hand neem. Gaan dan! Kyk, Ek sal daar voor jou staan op die rots by Horeb. Jy moet op die rots slaan, dan sal daar water uitkom, en die volk sal drink’” (Eksodus 17).
  24. Duisternis: “Die volk het op ’n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die donker wolk waarin God was” (Eksodus 20).
  25. Kwartel: “Die Here sê toe vir Moses: ‘… Laatmiddag sal julle vleis eet, en in die oggend sal julle versadig wees van brood. Dan sal julle weet dat Ek, die Here, julle God is.’ In die aand het kwartels oorgekom en die kamp bedek” (Eksodus 16).
  26. Wilgertakke: “Die Here het vir Moses gesê: Sê vir die Israeliete, ‘Op die vyftiende dag van hierdie sewende maand is dit die Huttefees – Op die eerste dag moet julle vrugte van lowerryke bome neem saam met palmtakke, die takke van welig groeiende bome en rivierwilgers, en voor die Here julle God sewe dae lank vrolik wees. Julle moet dit as ’n fees ter ere van die Here vier sewe dae lank in die jaar’” (Levitikus 23).
  27. Kameel: Egipte het kamele gehad ten tyde van die uittog. In Eksodus 9:3 het God Moses opdrag gegee om Farao te waarsku oor die vernietiging van kamele en ander vee.
  28. Stralend: “Toe Moses van die berg Sinai afkom – die twee kliptafels met die Getuienis was in Moses se hand toe hy van die berg afkom – het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig stralend was omdat hy met God gepraat het nie” (Eksodus 34).
  29. Hisoptakkies: “As hy genees is van die velsiekte, moet daar op bevel van die priester twee lewende rein voëls, ’n stukkie sederhout, bloedrooi garing en ’n hisoptakkie gebring word vir die persoon wat gereinig moet word (Levitikus 14).
  30. Sononder: “Maar Moses se arms het begin moeg word. Hulle het toe ’n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aäron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder” (Eksodus 17:12).
  31. Tentdoek: “Die tabernakel moet jy van tien tentdoeke fyn dubbeldraadlinne en pers, purperrooi en karmosynrooi wol maak, met gerubs daarop – met die kundigheid van ’n vakman” (Eksodus 26).
  32. Slang: Toe Moses vir die volk gebid het, het God hom opdrag gegee om ’n koperslang te maak en dit op ’n paal te sit sodat die volk gesond kon word (Numeri 21:5-7).
  33. Offerlam: “Wanneer julle … ’n vrywillige offer … bring, dan moet die persoon wat sy gawe vir die Here aanbied, ’n graanoffer bring wat bestaan uit … gesifte meel, klam gemaak met … olyfolie … by … elke lam” (Numeri 15).
  34. Wynkruik: “Wanneer julle in die land van julle vaste verblyf kom … en julle bring ’n … maaltydoffer … dan moet die persoon wat sy gawe vir die Here aanbied, ’n graanoffer bring … ’n kwart hin wyn moet jy as drankoffer bring by die maaltydoffer, vir elke lam” (Numeri 15).
  35. Olywe: Eksodus 27:20 sê dat die baie ryp en olie-gevulde olywe, nadat dit gepluk is, wanneer dit effens gekneus of gedruk word (voordat dit deur mortierstene in ’n meul fyngemaak word), die suiwerste, smaakvolste en hoogste gehalte olie sal uitdruk. Hierdie olie wat spontaan vloei met min of geen toepassing van krag word die moederdruppel genoem.
  36. Goue kalf: “Hulle het vir hulle ’n gegote kalf gemaak; hulle het voor die kalf in aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring” (Eksodus 32).

 


Geborg

Nuusbrief: Bly op hoogte

Teken in op Kerkbode se weeklikse nuusbrief vir vars nuus, briewe, vakatures, rubrieke, podsendings en nog meer.

Scroll to Top

Ondersteun Kerkbode se joernalistieke projek

Ons redaksionele invalshoek is “Meer lig as hitte”. Ons hou jou op hoogte van kerknuus en bied ’n platform vir verhelderende lesersdeelname.
Teken in op ons weeklikse elektroniese nuusbrief of ondersteun ons werk vir so min as R20 per maand

Your Image Your Image Your Image

Die Kerkbode-toepassing (app) is beskikbaar op jou selfoon. Installeer dit vandag nog.