Om in navolging van Christus te lewe

ON BEING A CHRISTIAN
Deur Hans Küng
Uitgegee deur Continuum-Bloomsbury, 1974
Resensie deur André van Niekerk


“Ek wil voorstel,” het ek met oortuiging gesê, “dat u Hans Küng se boek On being a Christian lees.”

My gespreksgenoot was ’n afgetrede mediese professor. Sy lewe en werk het van geloof en liefde getuig maar hy het ernstige probleme met “die kerk” gehad: “Byna elke keer as ek ’n dominee vrae vra, dring hy aan dat ek soos ’n kind moet ‘glo’. Met ‘glo’ bedoel hulle nie ’n verhouding van vertroue en ’n verwondering vir dit wat ons verstand te bowe gaan nie. Met ‘glo’ bedoel hulle die opgee van jou denke, die ontkenning van wetenskaplike ontdekkings en om alles wat in die Bybel geskrywe staan as ewige, letterlike, feitelike waarhede te aanvaar,” het hy in ’n sagte stem verduidelik.

Ek was so bly dat ek self die boek voor my bedie­ning kon lees. Op omvattende wyse lei dit ’n mens om deur die uniekheid van Christus – te midde van die huma­nisme en wêreldgodsdienste en teen die agtergrond van die Jodedom en Ou Testament – verras te word.

on-being-a-christian1Dit skroom nie om die ernstige verskralings van Christus te openbaar nie. Die blywende gevolg is egter nie ’n suur sinisme nie, maar ’n geloofsverantwoording wat van bewondering en liefde vir Jesus Christus oorloop. Die boek maak ’n mens bedag vir die gevaar van ’n papierpous maar oop vir outentieke ervaringe van God se Woord en Gees.

Daar is tans talle gelowiges wat oorweeg om die kerk te verlaat na al die kerkordelike gespartel, vrome verontskuldiginge en ons skaamheid dat “post-truth” (die Oxford Dictionary se woord van 2016) ook in ons sinode die deurslag gee.

Küng inspireer ’n mens egter om steeds “in navol­ging van Jesus Christus … in die wêreld van vandag waarlik menslik te lewe … en te sterwe … vasgehou deur God en as ’n hulp vir mense”.

“Kom ek wys jou iets,” het die professor net na my voorstel gesê en opgewonde na sy biblioteek gestap. Hy het ’n dik boek sonder ’n titel op die voorblad saamgebring.

“Ek het dit al drie keer deurgewerk. Toe dit uitmekaar val, het ek dit in leer laat bind.” Met die deurblaai kon ek sy fyn handskrif sien waarmee hy aantekeninge in potlood gemaak het.

Op die eerste bladsy was die titel van die boek. ’n Titel wat tegelyk dié slim en sagte mens se lewe saamvat: On being a Christian.

Dr André van Niekerk is predikant van die NG gemeente Waterkloof.