NG Gemeente Klerksdorp Doringkruin

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

VAKATURE: JEUGLERAAR Twee jaar Termynpos

Sluitingsdatum: 14 Augustus 2017

GEMEENTEPROFIEL

NG Klerksdorp Doringkruin is ’n makro-gemeente op die platteland met 2 500 lidmate

(Belydend en Doop), waarvan 83% in die ouderdomskategorie van 0 tot 59 jaar sorteer.

Ons visie is: IN VERHOUDING MET JESUS VANDAG, en staan op die volgende 4 pilare:

1. VERHOUDINGS 2. GENESING 3. TOERUSTING 4. DISSIPELSKAP

Die gemeente het ’n dinamiese Jeugbediening waar al die verskillende ouderdomsgroepe, vanaf peuters tot jong werkende lidmate bedien word.

Die gemeente word tans deur 2 leraars bedien.

PROFIEL VAN KANDIDAAT

 • Moet tussen 25 en 35 jaar oud wees
 • Moet ‘n passie vir Jeugwerk hê
 • Dit sal voorkeur geniet indien die kandidaat ‘n musiekinstrument kan bespeel

TAKE

 • Alle aspekte van Jeugbediening, met klem op hoërskole in Klerksdorp
 • Alle ander pligte soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde

VERGOEDING

 • Allles-insluitende Pakket

AANSOEKE

 • Verskaf ’n verkorte CV voor of op 14 Augustus 2017
 • Diensaanvaarding so spoedig moontlik.
 • Onderhoude sal gevoer word met kortlys-kandidate
 • CV’s kan aan die Kerkkantoor gerig word, per e-pos na: kommunikasie@ngdoringkruin.co.zaof per faks na e-pos by 086 407 0246

NAVRAE:

 • Ds Q Scholtz: 079 899 4017.
 • Ds L van Niekerk: 082 785 7463
 • Me C Mynhardt (skakelbeampte): 018 468 1280 (kies opsie 1)
 • Maandag-Vrydag van 08:00-13:00