NG Gemeente Toringkerk, Paarl

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Orrelis

Sluitingsdatum: 4 Augustus 2017

Die orrelis is verantwoordelik vir die sang en musiek tydens die oggenddiens en ander geleentheidsdienste. Begeleiding op die pyporrel is die vertrekpunt. Die orrelis is verant- woordelik vir die kreatiewe uitbou en ontwikkeling van die musiek by die diens en moet as deel van ’n span kan funksioneer.

Ons gemeente se musiekbedieningskultuur is een van samewerking tussen orrel en kontemporêre musiekgroep. Ons verwagting is dat die twee style mekaar komplimenteer en bystaan deur saam te werk en dat daar bereidwilligheid is om nuwe liedere te leer en saam te speel. Ons verwag ook van die persoon om een oefensessie per week saam met die musiekgroep te oefen.

Vereistes: Die kandidaat moet verkieslik oor die volgende kwalifikasies, vaardighede en ondervinding beskik.

  • ’n Vierjarige BMus-graad met orrel as hoofvak op 3de jaar of byvak op 4de jaarsvlak of enige ander toepaslike kwalifikasie
  • Die begeleiding van gemeentesang met ’n pyporrel
  • Vermoё om klavier te speel sal ’n aanbeveling wees
  • Ondervinding met die afrigting van gemeentekore en of sanggroepe sal ’n aanbe-beveling wees
  • Toegang tot ’n netwerk van musici.

Vergoeding: Onderhandelbaar volgens die riglyne van die Suid Afrikaanse Kerkorrel Vereniging (SAKOV)

Aansoeke: Volledige CV’s kan gestuur word aan:

  • Die Sameroeper Musiekpos: Diensverhoudinge
  • Per pos: NG Toringkerk, Posbus 304, Paarl 7620
  • Per e-pos: kantoor@toringkerk.co.za

Sluitingsdatum: 4 Augustus 2017

Indiensneming: Nie later as 1 Oktober 2017 nie, of soos onderhandel.

Navrae: Kerkkantoor 021-8726730 of Jana Visagie 0839484233