Vakature by ‘n GF4GF Sentrum

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

BESTUURDERSPOS

Sluitingsdatum: 22 Augustus 2017

Die A-Maize-ing Sentrum Bothaville Vrystaat | GF4GF – Good Foundations for Good Fruit

Posbeskrywing

Kandidate moet ongeveer 10 gematrikuleerde jongmense uit verskillende kulture op ‘n klein plaas buite Bothaville mentor en dissipel vir ‘n  “gap year” wat loop van Februarie tot November elke jaar.

Die GF4GF program sluit die volgende in:

Morele herstel en karakter ontwikkeling; waardes van dissipelskap; leierskap; lewensvaarhede; probleem oplossing; kommunikasie en konflik hantering; alkohol -en dwelm voorkoming; seksualiteit en verhoudings; familiewaardes; basis in pastorale gesprek voering; fasilitering; leer deur ervaring; groepswerk; misdaad voorkoming; gemeenskaps-ontwikkeling en –transformasie; kinderbediening en jeugwerk; loopbaan begeleiding; Ububala sport; persoonlike finansies; basiese besigheids-beginsels; basiese boerdery-beginsels en groente tuine.

Vir meer besonderhede oor die aard van die getuieniswerk/gemeenskapsdiens gaan na http://gf4gfcentres.co.za/about-us

Vergoeding:

Vry inwoning en etes as die sentrum in bedryf is, ’n voertuig met brandstof vir die uitvoering van die opdrag. Die maandelikse vergoeding sal tydens ’n onderhoud onderhandel word.

Vereistes:

Persone wat persoonlike verhouding het met Jesus Christus, ’n liefde het vir die jeug en oor kultuurgrense brûe kan bou. Die persoon moet die oor die vermoë beskik om te inspireerdeur ‘n goeie rolmodel te wees, kursusse aan te bied, dissipline te handhaaf, verhoudings te bou met die boerderygemeenskap en bowenal ’n koninkryksperspektief uitleef. Die gebruik van Sesotho sal ‘n aanwins wees. Formele teologieseopleiding is ‘n vereiste en samewerking met plaaslike leraars en pastore moet voortgesit word.

Sluitingsdatum: 22 Augustus 2017    Diensaanvaarding: 1 Januarie 2018

Adres:  ngbothaville@telkomsa.net of Posbus 267, Bothaville 9660

Navrae: Ds Johan Lessing 082 873 0930 of Dr Pieter van Jaarsveld 082 852 5702