Die kerk veroordeel sonde

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Chael TerBlanche van Pretoria skryf:

Na aanleiding van die brief in Kerkbode van Gerrit Engelbrecht van die Strand die volgende.

Dit is hartseer dat sommige die besluit van die Sinode van 2016 sien as geweld teen medegelowiges. Die Sinode het die lering van die Bybel herbevestig dat enige seksuele daad of verhouding buite die huwelik as sonde beskou moet word. Dit het ook bevestig dat die huwelik soos ingestel deur God die verbintenis tussen een man met een vrou is. Indien iemand dit as geweld teen medegelowiges of dat gelowiges onvervuld gelaat word sien, is dit duidelik dat die persoon se standpunt in stryd is met die Bybel en God se Woord.

Enige sonde is ’n keuse van die mens en dit sluit seksuele sonde in of dit nou homoseks, seks voor die huwelik of ontrouheid aan jou lewensmaat is. Die mens is nie ’n dier wat op instink reageer volgens sy aard nie. God het aan ons openbaar wat Sy wil is en enige daad daarteen is sonde wat strafwaardig voor God is. Of ons dit wil aanvaar of nie is nie ter sprake nie, God se wil is al wat belangrik is.

Die Kerk as God se verteenwoordiger kan nie sy plig versuim om die waarheid te verkondig aan ’n sondige wêreld nie. Indien die skrywer weer die besluit sal lees, sal hy sien dat die Kerk glad nie die sondaar veroordeel nie, slegs die sonde. Die vraag is nie of die Kerk die gay gemeenskap wil uitsluit nie, maar of die gay gemeenskap bereid is om deel van die Kerk te wees en af te sien van hulle sonde. Tragies is die antwoord hierop nie positief nie. Die vereiste word aan alle gelowiges gestel, die gay gemeenskap is nie ’n uitsondering nie, alhoewel hulle as uitsondering behandel wil word.

Die Kerk en die Bybel bring ’n boodskap van hoop aan alle sondaars dat daar oorwinning is deur Christus vir alle sonde. Die gay gemeenskap wil die Kerk ontneem van die voorreg om die boodskap van hoop te bring aan almal deur hulle uit te sluit van die boodskap deur hulle sondige lewenstyl te aanvaar en nie te vereis dat hulle van hul sonde moet breek nie. Indien die Kerk dit sou doen sal dit waarlik ʼn instelling wees wat liefdeloos is. Die liefde word juis bewys deur die sondaar te wys op sy sonde en die hoop en oorwinning in Christus.

Dit is tyd dat die oorsaak van die gesprek gefokus word op die regmatige oorsaak daarvan, die onwilligheid van die gay gemeenskap om te aanvaar dat hulle lewenstyl nie volgens God se wil is nie en nie die Kerk wat staan vir die waarheid nie. Indien dit wel sou gebeur sal hulle agter kom dat die Kerk se arms wyd oop staan vir hulle, want die Kerk is ʼn samekoms van sondaars wat hulle afhanklikheid van God erken.