NG KERK PLETTENBERGBAAI

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Bedienaar van die Woord
Sluitingsdatum: Vrydag, 18 Augustus 2017.

Die NG Kerk Plettenbergbaai bedien hierdie bekende kusdorp aan die Tuinroete in die Suid-Kaap. Plettenbergbaai is ongeveer 100 km vanaf George en 230 km vanaf Port Elizabeth. Die gemeente is deel van die Wes-Kaapse Sinodale Streek.

Die gemeente funksioneer as ’n kerkraad met twee wyksgemeentes, Suiderkruis en Noorderkruis. Elke wyksgemeente bedien twee eredienspunte (Suiderkruis: Pletten­bergbaai en Harkerville; Noorderkruis: Wittedrift en Nature’s Valley). Gelowiges kies by watter eredienspunt hulle wil inskakel. Elkeen van die wyksgemeentes het ’n bedienaar van die Woord en ’n wykskerkraad wat verantwoordelikheid vir die onderskeie punte neem. Elkeen van die wykskerkrade inisieer en onderhou bedieninge aan die hand van die roeping van die betrokke wykskerkraad en die geloofsbehoeftes van die lidmate wat aan hom toe vertrou is.

As gevolg van die emeritaat van een van die bedienaars van die Woord, is daar ’n vakature in die vierde kwartaal van 2017. Terwyl die pos spesifiek vir Suiderkruis bedoel is, is die beroepene natuurlik in die finale instansie ’n bedienaar van die Woord in diens van die NG Kerk Plettenbergbaai.

In diepe afhanklikheid van God versoek die kerkraad van die NG Kerk Plettenbergbaai gelegitimeerdes van die NG Kerk, wat hulle daartoe geroepe voel, om hulleself op die volgende wyse aan die kerkraad bekend te stel:
1. ’n Curriculum Vitae van nie meer as twee bladsye nie.
2. Die voltooiing van ’n roepingsvraelys wat ná ontvangs van die CV gestuur sal word.
3. Die name en kontakbesonderhede van drie persone wat as getuies aangaande leer en lewe kan dien.

Die kerkraad het gereken dat die gemeente ’n bedienaar van die Woord benodig wat ver­kieslik nie jonger as 30 en nie ouer as 45 jaar is nie met bedieningservaring van ongeveer vyf jaar.

’n Vergoedingspakket is onderhandelbaar aan die hand van die NG Kerk in Suid-Afrika se riglyne en bepalings. Inwoning in die pastorie op die kerkterrein in Plettenbergbaai is deel van die pakket.

Aansoeke moet asseblief per e-pos gedoen en gerig word aan:
Die Voorsitter van die Diensverhoudingekommissie, by ngplett@mweb.co.za

Die sperdatum vir aansoeke is Vrydag, 18 Augustus 2017.

Telefoniese navrae kan gerig word aan:
Prof Corrie Nel (Voorsitter: Diensverhoudingekommissie): 082 789 5345
Mnr Andries du Plessis (Suiderkruis Wykskerkraad): 083 595 1047.