Wanneer het jy gekies om nie gay te wees nie?

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf:

Volgens demografiese data is 95% van u wat die brief lees heteroseksueel. Jy het nie hierdie oriëntasie gekies nie, soos gay mense ook nie hulle oriëntasie gekies het nie.

Tog is ’n opspraakwekkende studie in laat 2016 ge­pu­bliseer in New Atlantis, ’n vaktydskrif wat nie deur eweknieë geëvalueer word nie, van die Johns Hopkins-universiteit. Lawrence S Mayer en Paul R McHugh het in die artikel “Sexuality and Gender” beweer dat ons “wetenskaplike kennis in die area nie vasgestel is nie,” en dat daar “geen wetenskaplike bewys is dat seksuele oriëntasie ’n vaste en inherente kenmerk” is nie en dat nie­mand “so gebore is nie”.

Dit na aanleiding van ’n analise van meer as 500 artikels wat sogenaamd eweknie-geëvalueer is. Maar wat gaan hier aan?

Veral McHugh is goed bekend vir sy anti-LGBT-standpunt in Amerika. Dit is bekend dat sy kollegas van Johns Hopkins hulle gedistansieer het van die artikel weens die vooroordeel daarvan en dat die artikel nie deur eweknieë geëvalueer is nie. Die New Atlantis is bekend vir sy “Judeo-Christelike standpunt” oor “kri­tiese morele tradisies van openbare beleid”. Na­tuur­lik moet alle Christene moreel-eties optree. Maar in Judeo-Christelike Amerika gaan die argument as volg: Die Bybel sê dat homoseksualiteit ’n sonde is. Indien daar ’n sterk biologiese komponent is, kan gay mense nie moreel verantwoordelik gehou word vir hulle sondige weë nie. Maar as dit ’n keuse is, kan hulle gerehabiliteer word deur bekering en vergifnis (wees lief vir die sondaar maar haat die sonde).

Gerespekteerde eweknie-evalueerders (bv die genetikus Dean Hamer van die National Institute of Health) het verklaar dat dit selektiewe en datum-vervalde stu­dies en argumente is wat bedoel is om eerder te verwar as om ons verstaan van seksuele oriëntasie te verhelder.

Mayer en McHugh het beslis selektief te werk ge­gaan en slegs na een van ses studies, wat deur eweknieë geëvalueer is, verwys wat behoorlike statistiese tegnieke gebruik het (toevallig die een studie wat die laag­ste estimasie van genetiese invloed getoon het!). Hul­le verwys boonop nie na die onlangse eweknie-geëvalueerde en gerespekteerde meta-analise van Bailey in Psychological Science in the Public Interest nie, wat duidelik aantoon dat daar betekenisvolle meer nie-sosiale oorsake vir seksuele oriëntasie as sosiale oorsake is.

Die probleem met enige area van navorsing wat met godsdiens of politiek te make het, is dat dit duidelike vooroordeel het volgens die navorser se oortuiging. Soos dit in Matteus 7:7 staan: “Soek en jy sal vind.”

Dr Albert Alberts het sy doktorale studies  oor die statistiese ontleding van oorlewingsfaktore​ in borskan­ker gedoen.