Ek droom van ’n kerk wat ’n brug is

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

My naam is Charlotte Bonsiwe Nelsiwe Siba­nyoni. Om my droom vir die kerk te verstaan, moet ek dalk net iets oor myself vertel. Soos ’n mens uit my naam en van kan aflei, is ek ’n Ndebele van geboorte. Op ’n vreemde manier het my pad – onder andere via ’n kinderhuis – na Afrikaanse skole gelei en uiteindelik het ek in 2011 in die NG Kerk belydenis van geloof afgelê en in 2012 aan ’n Afrikaanse hoërskool gematrikuleer.

Die Here het ’n wonderlike sin vir humor! Na skool het Hy my weer op ’n vreemde pad gelei, naamlik om ’n teologiestudent in die NG Kerk te word. So, hier is ek nou – ’n MDiv-student wat vanjaar ’n jeugwerker in Lux Mundi-gemeente is, en in 2018 my gemeentejaar in die gemeente gaan doen.

Ek gaan volgende jaar ’n kongres bywoon met die oorhoofse tema “Bridging the divide”. Hierdie tema verwoord my droom vir die kerk. Ja – vir die NG Kerk! Ons almal weet daar is baie in ons land wat skeiding bring. Taal, ras, geloof, kultuur, armoede, woonbuurte – dit en nog baie meer veroorsaak ’n kloof tussen mense.

Ek droom van ’n kerk wat ’n brug is tussen kulture, tale, rasse, klasse. Miskien moet ek dit beklemtoon: Ek droom van ’n kerk wat ’n brug ís, nie ’n brug oorsteek nie! Ek droom van ’n kerk waar ons primêr ons iden­titeit in Christus vind. Ek droom van ’n kerk wat lééf wat Paulus sê: “Dit maak nie saak of iemand ’n Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus is julle almal één” (Gal 3:28).

Met so ’n kerk, met so ’n dogma, met mense wat Christus in die praktyk só uitleef, het ek hoop: hoop vir myself, hoop vir die kerk, hoop vir ons land, hoop vir die wêreld. Kan ons, gaan ons, ’n kerk van brugbouers word?

Dít is my droom. Nelson Mandela het gesê: “It seems impossible until it is done.” Ek dink, ek gló, as ons as kerkmense en ons as kerke die brug word waardeur klowe oorbrug kan word, as ons mekaar se hande vashou, as ons mense aanvaar net soos hulle is, as ons liefde uitstraal vir die medemens en mekaar onvoorwaardelik aanvaar, is daar hoop vir ons en vir ons kerk in hierdie Suid-Afrika.

Lyk dit onmoontlik? Ek daag elke kind van God uit om ’n brug te wees wat klowe oorbrug, dan sal ons ontdek: It only seems impossible until it is done!

Charlotte Sibanyoni is ’n teologiestudent aan UP.