Trek jou skoene uit voordat jy dié boek lees

GAYGELOWIG 2, OUERS EN LEWENSMAATS VERTEL
Samesteller: Marietjie van Loggerenberg
Uitgewer: Hugenote Uitgewers, 2017
Resensie deur Immanuel van Tonder


Mense kry baie min geleenthede om ’n kykie te kry in die persoonlike lewe en worstelinge van ander mense, want ons hou groot dele van ons lewe privaat. As ’n paar mense met baie moed bereid is om hulle worste­ling oor seksualiteit en geloof met ander te deel, besef jy dat jy heilige grond betree en jou skoene moet uittrek.

In Gaygelowig 2 hoor ons die brose, moedige stemme van ouers en lewensmaats wat moes hoor dat hulle kind of lewensmaat gay is. Die 17 ware verhale van pyn, ontwrigting en die pad na geloof en heling is met rou eerlikheid geskryf.

Die meeste verhale volg die struktuur van die Psalms soos Westermann beskryf: oriëntasie, diso­riëntasie en reoriëntasie. Wanneer iemand openlik er­ken dat hy of sy gay is, het dit ’n ingrypende en meestal erg ontwrigtende impak op verhoudinge en geloof. Dink net hoe ingrypend dit moet wees as die gay persoon jou lewensmaat is. Reoriëntasie het meestal plaas­gevind waar die evangelie se liefde, vergifnis en hoop vernuwing gebring het.

Tydens ’n baie groot boekbekendstelling (meer as 120 mense), het verskeie mense hulle diep waardering uitgespreek teenoor die samesteller van die boek, Marietjie van Loggerenberg. Sy het deur die jare met talle gay mense en gesinne ’n pad geloop. Die verhale verwys gereeld na haar spreekkamer en menswees as ’n veilige oase van heling en ontmoeting met God.

Die boek sal baie waarde toevoeg vir mense wat ’n familielid of vriend het wat gay is. Aan die einde van die boek is daar ’n paar baie bruikbare bylaes soos voorbeelde van “uitkom-briewe” en riglyne vir ouers en gay mense in die uitkomproses.

In die huidige debat in die kerk is hierdie boek ’n belangrike bydrae vir almal wat aan die gesprek deelneem. Dit bied eerlike verhale oor die impak wat gemeentes en leraars op gesinne en gay mense het. Soms is dit hartverskeurend hoe mense in die kerk brose mense se geloof en lewe verwoes het. In ander gevalle weer was die kerk die plek van liefde, genesing en tuis­koms. Gaygelowig 2 nooi ons om mekaar in liefde vas te hou!

▶ Dr Immanuel van Tonder is predikant van die NG gemeente Lynnwood.