Twee getuienisse

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Tienie Prinsloo, emeritus van Heidelberg, Gauteng, skryf:

Met verwysing na dr Henk Gous se artikel oor selfdegeslagverhoudings (Kerkbode, 26 Januarie), is dit die behoefte van my hart om oor twee “gevalle” te getuig waarmee ekself te doene gehad het.

Jare gelede het ’n jong onderwyser teenoor my bely dat hy gay is. Ek het hom met begrip en liefde beraad en daarop gewys dat Jesus hom kan help in die lig van Matteus 11:28-29.

Ons het saam gebid en die Here gevra om hom te help.

’n Jaar later besoek hy my in my nuwe gemeente en verras my deur sy nuwe bruid aan my te kom voorstel. Later jare het hy weer kontak gemaak en genoem dat hy die pa van drie kinders is.

In my studentejare het ’n vriend teenoor my erken dat hy gay gebore is nadat ek hom daaroor gekonfronteer het, omdat hy toenadering tot my gesoek het.

Ons het vir ’n tyd kontak verloor, maar ’n paar jare later het ons mekaar by ’n funksie ontmoet en het ek verneem dat hy getroud is. Hy vertel toe dat dr Andries Gous, predikantsielkundige, hom beraad het en selfs terapie toegepas het deur te reël dat hy met dames, wat daartoe ingewillig het, uitgaan. Dit het hom gehelp om die angs wat hy oor die teenoorgestelde geslag ervaar het, te bowe te kom. Hy is toe uiteindelik met een van hulle getroud.

Jare later het ons sy gesin ontmoet met vier pragtige dogters. 

Vir God is alle dinge moontlik, as ’n mens net gewillig is om Hom daarvoor te vertrou.