’n Kerk van radikale hoop en liefde

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

As kerk het ons nodig om anders te dink oor wat dit beteken om die gemeente en uiteindelik die gemeenskap te dien. In die verlede was die NG Kerk se gemeenskap ’n homogene groep en die kerk het aangeneem almal dink, praat en leef dieselfde kultuur.

Indien ons dink aan die kerk wat doodloop, leeg­loop of toemaak en gefrustreerd raak oor dié jongmen­se wat nie meer kerk toe kom nie, is dit omdat die kerk steeds die gevaar inhou om vanuit ’n homogene paradigma te dink.

As kerk is dit ons verantwoordelikheid om opgewonde te raak oor die evangelie en die hoop van die evangelie te beliggaam in ons gemeenskappe. Daar is verhale wat ons met mekaar kan deel waar gemeentes en lidmate dit alreeds regkry om nuut te kyk na die gemeenskappe, maar steeds vind ek dat die NG Kerk vasgevang is.

Ons gemeenskappe het ver­ander en is nie meer ’n homogene groep nie. Vir die kerk is die ge­vaar dat ons steeds homogeen kyk na die evangelie en nie die potensiaal in ons gemeenskappe sien nie. Die kerk het die geleentheid om oor grense te beweeg en God se misterieuse werking te ontdek in ’n land wat geknou word deur misdaad, geweld, ongeregtigheid en hope­loosheid.

In ’n onlangse artikel van Mail & Gaurdian op 29 Maart 2018, getiteld “Keeping faith”, skryf Kiri Ruphia hoe die kerk nie die gemeenskap se behoeftes en nood raaksien nie. Sy vra hierdie konfronterende vraag: “What if Christ could see it? Would he recognise the Church?”

Indien ons as NG Kerk werklik daarna wil strewe om missionaal-gerigte gemeentes te wees, is dit nodig dat ons verder en anders kyk na ons gemeenskappe. Dit is nodig dat ons na mense luister, sodat ons ruimtes kan skep waarin mense ’n alternatiewe verstaan en ervaring van liefde en hoop ontdek.

Die wonder hiervan is dat die NG Kerk reeds hulpbronne besit om hierdie ruimtes in gemeenskappe te skep. Ons beskik oor geboue, gespesialiseerde kwalifikasies en uiteindelik die radikale hoop van die evangelie wat ons die vermoë gee om te luister en gesprekke te fasiliteer oor grense heen. As ons klein begin deur by­voorbeeld op ’n neutrale plek saam met een persoon koffie te gaan drink, gaan ons gemeentes verras word oor waar God alreeds aan die werk is.

Ds Stephan Naudé is predikant in Riviersonderend en is deel van die Wes-Kaap se Jong Volwassene Leergemeenskap.