Dirkie help mense wat Bybel ‘reg’ wil lees

HOE VERSTAAN ONS WAT ONS LEES?
Deur Dirkie Smit
Uitgewer: Lux Verbi, 1987


Op ’n helder en onstigtelike manier het Dirkie Smit reeds in 1987 die netelige vraag rondom ’n “regte” manier van lees van die Bybel vir die deursnee-Afrikaanssprekende gelowige op die tafel gesit. Mense wil weet hoe “behoort” ons die Bybel te lees. Doen ons en ander mense dit “reg”, of nie?

Deur die daaglikse leeservaring van mense met alle tekste waarmee in aanraking gekom word, van advertensies en koerante tot geestelike boeke en tekste van die Bybel, te verduidelik met behulp van ses sentrale vrae, kry hy dit reg om ’n eenvoudige maar tog baie sinvolle lees- en verstaan-raamwerk te bied.

Hierdie vrae kom bykans onbewus en van-selfsprekend na vore en speel mee in elke leesproses wanneer mense met tekste omgaan. 

Die boek is nie geskryf vir kenners en akademici nie, alhoewel hulle baie daaruit kan put, maar vir alle mense wat met tekste omgaan en veral vir mense wat die Bybel lees met die verwagting om sinvolle en geloofwaardige boodskappe daaruit te neem.

Die bedoeling daarvan is om ons te help dink oor wat ons daagliks besig is om te doen en te ondergaan wanneer ons tekste lees. 

Deur kort en sinryke besprekings omtrent die teks, die wêreld agter die teks, die wêreld voor die teks, die kritiese aspekte van en in die teks, die verstaanspiraal en die konteks as die ses samestellende dimensies van die lees-gebeure en verstaan-ervaring, wil die boek elkeen wat met die Bybel omgaan, help om dit op ingeligte, eerlike en respekvolle manier te doen.

Wat die boek nog meer toeganklik maak, is die toepaslike sketse wat as illustrasie vir elkeen van die vrae ontwerp is. Dis eintlik hartseer dat terwyl hierdie soort uiters leesbare en helpende werk van Smit meer as 30 jaar gelede die lig gesien het, die huidige kerklike gesprek nog steeds jammerlik en verdelend vasval rondom die maniere wat die Bybel benader, gelees en verstaan word.

▶ Dr Jan Woest is predikant in sinodale diens in Namibië vir die Renovaré-proses.