Dis ’n pelgrimsreis van ontdekking

INSPIRED: SLAYING GIANTS, WALKING ON WATER, AND LOVING THE BIBLE AGAIN
Deur Rachel Held Evans
Nelson Books, 2018

Resensie deur Attie Nel


Wat bedoel mense wanneer hulle sê dat die Bybel geïnspireer is? Ons weet dat dit nie beteken dat die Bybel byvoorbeeld ’n wetenskap- of geskiedenishandboek is nie. Evans voeg haar unieke stem by dié wat probeer om die vraag te beantwoord.

In die inleiding herinner Evans die leser aan die fases waardeur die Bybel in meeste mense se lewe (behoort te) gaan. In die kinderjare ’n storieboek met helde. In die tienerjare ’n handboek met antwoorde. In die jongvolwassejare ’n waardevolle boek omdat dit reg is. Ná die jongvolwassejare kom die vrae en die onsekerheid. In Evans se geval het haar volwassejare haar weggedryf van die Bybel af.

Ek het Evans se boek beleef as ’n opregte beskrywing van haar reis terug na “loving the Bible” – ’n le­wens­lange reis, ’n pelgrimsreis van ontdekking op ontdek­king. Hierdie pelgrimsreis laat haar met dieselfde vraag as die Ou-Testamentikus Peter Enns: “What if the Bible is just fine the way it is? Not the well-behaved-everything-is-in-order version we create, but the messy, troubling, weird, and ancient Bible that we actually have?” ’n Bevrydende manier om met die Bybel om te gaan.

Die boek herinner die leser daaraan dat ons steeds deel vorm van die onvoltooide verhaal wat begin by die Gees van God wat oor die waters sweef, die dramatiese gebeure toe daardie selfde God Homself in die gestalte van ’n mens aan ons bekend gemaak het en gesterf het en opgestaan het en dieselfde God op wie se verskyning ons daagliks wag.

Maar, hierdie is nie ’n boek met antwoorde nie. “We may wish for answers, but God rarely gives us answers. Instead, God gathers us up into soft, familiar arms and says: ‘Let me tell you a story.’” Hoe wonderlik om weer die Bybel met die oë en die hart van ’n kind te lees. Die kind wat nie wonder of daar reuse was nie, maar uit die verhaal leer dat reuse bedoel is om verslaan te word.

Ds Attie Nel is predikant van die NG gemeente Waverley.