Leef ons volgens masjientyd, of God se tyd?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Tydsbesparing is ’n proses waardeur sekere aktiwiteite vir ander aktiwiteite verruil word.

God het gesê: Laat dit só wees. Wat óns sê, is: Kom ons verruil dit vir iets anders. Ons wil nie dinge aanvaar vir wat hulle is nie. Ons wil dit verander of verruil volgens die hart se begeertes. Ons neig na ’n toekoms wat nog nie werklik is nie. Ons ideale word ’n afgod. Vandag word vir môre opgeoffer, en die teenwoordige genot vir ’n denkbeeldige verruil. Daarom vind ons die versinsel wat sekuriteit genoem word, altyd in die geselskap van kommer en haas.

Die noodlottigste vervanging van ’n werklikheid deur ’n onwerklikheid word saamgevat in ’n slag­spreuk: Tyd is geld.

Met behulp van masjiene kan jy meer geld maak deur vinnige massaproduksie. Dié wat die masjiene dien, moet na die masjien se beeld geskape word en hulle tyd na die tyd van die masjien skik.

“Geskape na God se beeld” vra ’n bewussyn van God se tyd. “Geskape na die masjien se beeld” vra die masjien se tyd. Die vraag is: Na wie se beeld wil jy die ruimte om en in jou skep?

Augustinus het gesê: Sê my wat ’n man liefhet, en ek sal jou sê wat hy is. Nou kan ons dit ook só stel: Wys my iemand se tydstruktuur, en dan weet ek wat hy is.

Hoe jy jou tyd struktureer, bepaal tot ’n groot mate wie jy jouself toelaat om te word.

Andy Crouch gee ’n paar wenke oor hoe ons tegnologie só kan struktureer dat ons nie die “teenswoordige nou” verloor ten koste van die “denkbeeldige meer” nie. Hy sê dat wysheid en karakter in gesinne ontwikkel moet word, eerder as om oor te gee aan die gemaklike opsies van die lewe. Dat daar as gesin gepoog moet word om meer te skep as wat verbruik word. Dat ons gemaak is vir ’n ritme van werk en rus. So een uur per dag, een dag per week, en een week per jaar word alle toestelle afgeskakel om te kan deel in aanbidding, feesvier, speel en rus. En laastens, ons word wakker voor ons toestelle, en ons toestelle gaan slaap voor ons, so los daardie selfoon in die kombuis voor jy gaan slaap.

Die masjien wat tegnologie is, is besig om ons en die wêreld om ons al meer te verander, ons moet egter besluit hoe ons dit gaan gebruik om ons in te stel op die teenswoordige nou, saam in gemeenskap met mekaar en met God.

Ds Francois Maritz is predikant op Ceres.