10 easy steps

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Pieter van Bellville skryf:

Maak ons nie die gay-debat te ingewikkeld nie? Ek stel voor ons vereenvoudig dit met ’n “10 easy steps”- benadering. Ons kan dit ook noem: “The 10 deadly sins”. Ek het ’n teks daarvoor. Regtig. Dit is 1 Korintiërs 6:9-10.

’n Groot deel van die debat gaan daaroor om te bewys dat gays nie deel het aan die koninkryk van God nie en dat hulle daarom van sekere voorregte in die kerk uitgesluit is (soos om predikant te wees byvoorbeeld). Die “10 easy steps” maak die getal mense wat in die hel gaan brand sommer baie meer.

Kom ons gaan direk na die Skrif. Ek gebruik die 1983-vertaling, maar nommer die 10 doodsondes wat jou uit die koninkryk van God uitsluit, sommer self. “Of weet julle nie dat mense wat onreg doen (1), geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes (2), of afgodsdienaars (3), of egbrekers (4), of mense wat homoseksua­liteit beoefen (5), of diewe (6), of geldgieriges (7), of dronkaards (8), of kwaadpraters (9), of bedrieërs (10) sal deel kry aan die koninkryk van God nie.”

Daar’s hy. Maklik. Nou weet ons presies wie gaan hel toe en wie is welkom in die kerk en wie mag predikante wees en wie moet vir hulle ’n ander kerk gaan soek wat dink soos hulle. Ons weet wie moet hulle bekeer en wie moet hulle leefstyl verander as hulle deel van die koninkryk wil wees. As ons eerlik is sal ons erken daar is meer as net gays wat vir hulle ’n ander kerk moet gaan soek.

Ek wil nie ’n nuwe debat open oor die meriete van dronkaards en kwaadpraters en geldgieriges en die res om in die koninkryk te kom of ’n tuiste in die kerk te vind nie. Ek wil ook nie hoor daar is ’n verskil tussen die 10 doodsondes op die lysie nie. Die Skrif sê hulle is almal uitgesluit en dis finaal!