‘Die Bybel leer nie, die Bybel getuig’

SÊ GOD SO?
Protes en pleidooi – oor óns tyd, vir óns land
Ferdinand Deist
Tafelberg-Uitgewers, 1982


Ek geniet dit altyd as iemand vir my moeilike dinge makliker kan verdui­delik. Presies dit kry Ferdinand Deist reg in Sê God so? meer as drie dekades gelede.

Hoe verder ek lees, hoe meer besef ek dat ons nie die ander stemme in die kerk raak gehoor het nie … Want dít wat vandag (na my mening) die vuur van twis in ons kerk aan­blaas, hanteer Deist pragtig in die hoofstuk “Skriftuurlik”.

Hy bespreek die Bybelskrywers, die ont­staan(tydperk) van die Bybel, die verskillende denksisteme tydens die ontstaan van die Bybel. Wat my baie help is Deist se stelling: Die Bybel leer nie, die Bybel getuig.

Nou hoe gaan ek dan met die Bybel om? Eerstens: Gebruik die Bybel waarvoor dit bedoel was en tweedens: dat ek die Bybel met ’n bepaalde gesindheid sal lees, totdat God dit oopmaak!

Deist maan daarteen dat ons “Skrifbewy­se” vir alles wil vind en stel “Skrifberoep” voor … Moenie met die Bybel smous nie.

Maak dit skielik alles in die Bybel relatief? Ja en nee; ja, in soverre alles kan verander, nee in soverre daar in ’n bepaalde situasie sekerheid kan wees dat reg opgetree word.

Deist smeek ons om veel eerder getuies te wees, dat Skriftuurlikheid nie my vertrekpunt is nie, maar my eindpunt, nie my bewys nie, maar ’n beroep, ’n verwysingspunt vir verantwoordelike gesprek.

Deist soebat dat ons minder met gesag moet praat, veel eerder moet ons smeek, moet ons uitnooi; en dat juis in smeek en uitnooi die Bybel se gesag lê. Die Bybelse gesag lê in geen gedrukte letter nie, maar in God, die God wat ons – byna onherkenbaar menslik – te hulp snel.

Só mooi, só sag praat Deist met ons, dit klink byna nes die evangelie.

Ds Fanus Hansen is predikant van die NG gemeente Potchefstroom-Oos.