Watter smaak laat die kerk agter?

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

As jong predikant wonder ek baie oor hoe die pad van die Institusionele Kerk vorentoe gaan lyk. Gaan die Kerk nog ’n rol en roeping in ’n veranderende samelewing hê?

Die Here Jesus het geleer dat ons sout en lig vir die wêreld moet wees, sodat God verheerlik kan word. Diegene wat my ken, is bewus van mykos­potteo­rie”. As daar twee potte kos sou staan, een met sout en die ander daarsonder, is die verskil in smaak dui­delik waarneembaar. Watter smaak laat ons agter in die monde van dié wie se paaie ons kruis? Gee hulle aan God die eer, of soek hulle dalk na mondspoelmiddel om ons smaak weg te kry?

Watter verskil maak ons daar waar ons as gemeente geplant is? Sit ons gemaklik in die soutpotjie veilig en geborge of word ons uitgeskud daar waar dit werklik nodig is om ’n verskil te maak?

Vir die sout om effektief te wees, moet dit uit die potjie geskud word. Eers dan slaag dit in sy doel. Net so moet die kerk “uitgeskud” word uit haar gemaksone om ’n verskil in die samelewing te kan maak.

Dalk moet ons onsself eerlik afvra: “Sal die wêreld ons mis as ons oornag sou verdwyn?”

Dit wil voorkom asof die kerk eerder ’n las as ’n wins vir die wêreld is. En al wat daaronder ly, is die eer wat veronderstel is om God toe te kom.

Ek wil ’n vraag in u midde laat: Hoe het ons tot op hierdie punt gekom dat die kerk oorbodig geraak het in ’n tyd waar die nood en hooploosheid so groot is?

Verlede jaar het ons Refo500 gevier. Die stelling “Soli Deo gloria” het uit die Reformasie gegroei. Die Reformatore het ook die kerk uitgedaag met die vraag: “Hoe het die kerk op hierdie punt gekom?” Met baie teenkanting is aanpassings gemaak en het daar ’n dras­tiese wending in die kerkgeskiedenis gekom.

Mag die eer van God ons ook dryf om geskiedenis te maak wat getuig van gemeentes wat saam God se eer soek en blom in die akkers daar waar God ons met rede geplant het.

Ons is nie bloot toevallig hier nie. Mag God ons die genade gee sodat ons saam kan droom, streef en werk na ’n hoopvolle toekoms vir ons almal.

Ds Rion Britz is leraar op Kakamas.