Die kerk beweeg te vinnig van Vrydag na Sondag

SPIRIT AND TRAUMA – A THEOLOGY OF REMAINING
Deur Shelly Rambo

Westminster John Knox Press, 2010
Aanbeveling deur Christo de Klerk


Shelly Rambo ontwikkel ’n teologiese per­spektief op trauma. Vir almal wat saam met getraumatiseerde mense reis, lewer die boek noodsaaklike insigte.

“The storm is gone, but the ‘after the storm’ is always here”. So beskryf Julius Lee die lewe in New Orleans nadat die tropiese storm Katrina die stad getref het. Vir Rambo is dit die kenmerk van trauma: dit wat ná die storm lewens oorspoel.

Rambo meen die kerk beweeg te vinnig van Vrydag se kruisiging na die opstandingsoorwinning van Paassondag. Volgens Rambo getuig die vinnige beweeg na Sondag van die kerk se ongemak met pyn en verlies.

Te min aandag word aan traumatiese Sater­dag gegee. Die dag voor Paassondag se triomf. Saterdag is die dag sonder rituele. Die dag toe Jesus in die graf was. Die dag toe alles verlore was, toe die verskrikking en verlies van die krui­siging werklikheid was. Die dag toe rou en verlies die dissipels se lewe oorgeneem het.

Deur te vinnig van Vrydag na Sondag te beweeg word die trauma van Saterdag ontken. Mense wat na trauma leef, leef ’n “Saterdag-lewe”. Dit is waar hulle ontmoet, versorg en gedra moet word.

Rambo bou haar trauma-teologie rondom insigte van Hans Urs von Balthasar se teologie oor Saterdag en Adreienne von Speyr se Sater­dag-mistieke ervarings. Na aanleiding van die geliefde dissipel, Maria Magdalena, en die rol van die Heilige Gees in die Johannesevangelie ontwikkel sy haar teologie rondom getuie-wees en om in liefde te bly (Joh 15:9).

Vir Rambo is trauma nie ’n teologiese verleentheid nie, maar ’n ruimte waar die Heilige Gees, wat die Gees in die middel is, traumaslagoffers in staat stel om die nagevolge van trauma te verduur, in Jesus se liefde te bly en verbeeldingryk te droom oor ’n nuwe toekoms. Dit is die (moeisame) pad wat saam met traumaslagoffers gestap kan word.