Bonhoeffer is kontekstueel én tydloos

THE COST OF DISCIPLESHIP
Deur Dietrich Bonhoeffer
Resensie deur James Kirkpatrick


By die Johan Heyns-gedenklesing van 2018 het dr Allan Boesak oor teologiese integriteit gepraat en dit nodig gevind om die werk van Dietrich Bon­hoeffer aan te haal.

Dit is ’n goeie aanduiding van hoe relevant Bonhoeffer steeds is. Daar is nie baie teologiese boeke wat in 1937 geskryf is waarvan ek sou sê “Die boek moet jy lees!” nie.

Teologie word altyd vir ’n bepaalde tyd geskryf. Trouens, dit was Bonhoeffer se pleidooi dat die evangelie vir sy eie tyd relevant verkondig moet word. Sy bydrae moet dan ook verstaan word teen die agtergrond van die opkomende Hitler en is egte kontekstuele teologie.

Maar tog is The cost of discipleship in baie opsigte tyd­loos. Veral vir mense wat in ’n kerk met ’n gereformeerde identiteit werk.

Bonhoeffer is bekend daarvoor dat hy aangrypend oor die radikaliteit van genade gedink en geskryf het. Genade en dissipelskap was vir hom onlosmaaklik verbind. Die titel van die oorspronlike Duitse uitgawe sê dit in een woord: Nachfolge. Genade is verniet, maar dit kos jou jou lewe.

Bekend is sy opmerking “When Christ calls a man, he bids him come and die.” Wat in sy geval ’n profetiese woord was.

Net die hoofstukke se opskrifte in die eerste deel van die boek dwing jou om met aandag te lees. Temas soos “costly grace” en “single-minded obedience” is relevanter as ooit.

Ons het onlangs verhuis en ek moes noodgedwonge my boekery kleiner maak. Daar was baie ou boeke wat stof vergader het en maklik die herwinningshouer gehaal het. Maar toe ek twee weke gelede begin voorberei vir ’n reeks oor die bergrede uit Matteus, kon ek steeds die bykans 100 bladsye uit deel II van die tydlose The cost of discipleship met groot vrug lees en gebruik.

Oorweeg dit sterk om dié “ou” boek (weer) te lees!

▶ Dr James Kirkpatrick is predikant van die NG gemeente Stellastraat in Pretoria.