NG GEMEENTE KOLLEGEPARK VANDERBIJLPARK (Gauteng)

VAKATURE: JEUGWERKER
SLUITINGSDATUM: 12 OKTOBER 2018.

(KONTRAK VIR EEN JAAR MET OPSIE OM DIT TE VERLENG)

VERANTWOORDELIKHEDE:

ORGANISEER, AANBIED EN UITBOU VAN ALLE JEUGAKTIWITEITE IN GEMEENTE DIE BOU VAN VERHOUDINGS MET ’N PASTORALE BEGELEIDING VAN DIE JEUG.

VEREISTES:

  • GESKIKTE KWALIFIKASIE IN JEUGWERK.
  • ONDERVINDING IN JEUGWERK EN VERMOË OM LEIDING TE NEEM.
  • MUSIEKBEDIENING STERK AANBEVELING.
  • SAAM IN ’N SPAN KAN WERK.

(JEUGWERKER OF PROPONENT KAN AANSOEK DOEN)

VIR MEER INLIGTING KAN DEON SENEKAL BY 016 933 2982/ 083 283 0312 GEKONTAK WORD.

VERGOEDING: SAL ONDERHANDEL WORD NA GELANG VAN KWALIFIKASIE EN ONDERVINDING. (DIE BEDRAG WAARNA GEKYK WORD IS ±R13 500-00).

SLUITINGSDATUM: 12 OKTOBER 2018.

STUUR CV MET NAME VAN TWEE VERWYSINGS AAN: ngkpark@absamail.co.za of dasen@mweb.co.za

(Gemeente behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.)