NG GEMEENTE WELLINGTON

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse derde leraar
Sluitingsdatum: 20 September 2018

In biddende afhanklikheid van die Here nooi die NG gemeente Wellington gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdhede teen 31 Desember 2018, om aansoek te doen vir die pos as voltydse derde leraar van die gemeente.

GEMEENTEPROFIEL:

NG gemeente Wellington is ’n plattelandse gemeente met ±1 500 belydende lidmate wat onder andere insluit skole, kinderhuis, universiteit, kollege, landbougemeenskap en senior burgers. Die gemeente droom daaroor om lidmate te bemagtig om die amp van gelowige uit te leef en God se koninkryk sigbaar te maak daar waar hulle leef.

PERSOONSPROFIEL:

1. Energiek en passievol vir God en wat werk met ’n koninkryksperspektief.

2. Toepaslike kennis en ervaring van gemeentewerk met ’n fokus en liefde vir die jeug.

3. Goeie interpersoonlike vaardighede en gemaklik om in spanverband te funksioneer.

4. Neem inisiatief, liefde vir mense en in staat om leiding te neem.

WERKSPROFIEL:

1. Volle verantwoordelikheid soos van ’n predikant verwag, met die fokus op die jeug.

2. Dinamiese en aktuele prediking.

3. Betrokkenheid by skole, kinderhuis, universiteit en kollege op Wellington.

4. Verantwoordelik vir jeugbediening, Leefkerk (ons informele aanddiens), kategese, studente en jong werkendes.

5. Verantwoordelik vir pastorale spreekkamer by Hugenote Hoërskool.

6. Musikale vaardighede en gebruik van interaktiewe media sal ’n aanbeveling wees.

7. Interkulturele vaardighede kan in die aansoeker se guns tel.

VERGOEDINGSPAKKET:

Die vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word met inagneming van sinodale riglyne. Leraars van posvlak 1 sal in ag geneem word vir die pos. Geen pastorie beskikbaar, maar ’n behuisingstoelaag word aangebied.

AANSOEKE:

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019. CV’s met drie referente moet ons teen Donderdag, 20 September 2018, bereik. CV’s kan gestuur word na kantoor@wellingtongemeente.co.za of gefaks word na 021 873 7094. Verdere navrae kan gerig word aan ds Lettie Büchner of ds Bennie Janse van Rensburg by tel 021 873 1561.