‘Wie is Christus, vir ons, vandag?’

LETTERS & PAPERS FROM PRISON
Deur Dietrich Bonhoeffer

1937


Bonhoeffer skryf in 1937 sy bekende Nachfolge (Cost of discipleship) waarin hy die radikaliteit van dissipelskap duidelik uitspel. Sy weerstand teen die ­ideologie van sy tyd bring mee dat hy op 5 April 1942 in heg­tenis geneem word en in Tegel aangehou word.

Ons is gelukkig dat sy skryfwerk in die tronk vir ons behoue gebly het. In Letters & papers from prison kry ons ’n kykie in die lewe van iemand wat uit ’n skynbaar hopelose situasie teologie skryf.

Of miskien is dit beter om te sê dat Bonhoeffer nie teologie skryf nie, maar dit leef. Sy briewe aan sy ouers en vriende en selfs ’n troupreek is regtig iets om te lees.

Agter dit alles sit daar ’n diep behoefte om die evangelie vir sy eie tyd te verstaan. Hy skryf op 30 April 1944 aan sy vriend Eberhard Bethge: “What is bothering me incessantly is the question what Christianity really is, or indeed who Christ really is, for us today.”

Dit is die moeite werd om die boek te lees net om te sien hoe iemand probeer en daarin slaag om relevant vir die tyd te wees. Hoe Bonhoeffer sy situasie hanteer en hoe dit neerslag vind in sy nadenke oor geloof en lewe, is inspire­rend en laat ’n mens diep nadink.

Bonhoeffer skryf nie ’n teologiese referaat oor die hermeneutiek nie, maar daar is baie by hom te leer oor hoe ’n mens Bybel en werklikheid in verband met mekaar bring.

Dr James Kirkpatrick is predikant van die NG gemeente Stellastraat in Pretoria.