Luister en ontdek nuwe hoop

2018 ANNIE KINKEAD WARFIELD LECTURES
Deur Dirk J Smit
Op YouTube (video’s) of Soundcloud (klankopnames)


Is die evangelie maar net woorde of maak dit regtig saak? Is dit nog ons bron van hoop? Met ’n reeks geregtigheidskwessies wat die NG Kerk in die gesig staar, ons onvermoë om steeds almal onvoorwaardelik te verwelkom en ons deurlopende onvermoë om teo­logiese taal hiervoor te ontwikkel, nooi ek jou uit om na die Warfield-lesings van Dirkie Smit te luister. Dit het my laat nadink oor ses vrae van hoop:

God se hoop, vir wie? Smit begelei ons om te sien dat die uitverkiesingsaak júis saak maak omdat dit hoop bring vir die mees ellendige. Daarom kan ons dit ook nooit so verdraai en afwater dat dit uitsluit nie. Dit maak saak omdat dit almal insluit. Ons woorde maak saak wanneer dit hoop bring vir almal.

Maar dan móét ons vra: Leef ons hierdie hoop? Nie net kies God die ellendigste nie, ons kan – deur God se genade – ook die ellendigste verwelkom. As ons nie meer hierdie verband – tussen God se verwelkoming en ons verwel­koming van die ander – kan raaksien nie, is dit skandalig. Dit sou ’n klap in die gesig wees van hulle wat daagliks doodgaan van armoede, geweld, onderdrukking en uitsluiting.

Hoe lyk hierdie hoop? Dit is juis in aanbidding wat ons dit raaksien! Dit is in aanbidding wat ons in die regte rigting kyk, kan indink hoe God se wêreld lyk, leer om onsself en ander anders te sien, en om ook anders oor ander en oor onsself te praat. Dit is omdat die kerk só bid dat die kerk ook só kan dink, praat, en ja, ook só kan leef.

Is hoop dan neutraal? Nee! Hoop staan aan die kant van die sondaar en dié wat seer het. Die lig van hoop skyn juis deur die donkerte van die siel en die liggaam. Om te hoop is om heiligheid, skoonheid en heerlikheid te sien waar ons dit die minste verwag – juis by die ellendigste!

Kan die kerk hierdie hoop beliggaam? Die roete van die kerk was te dikwels skeuring, vervreemding en skeiding. Wanneer ons die Bybel lees en die boodskap hoor, kan ons nie anders nie as om eenheid, geregtigheid en versoening te beliggaam.

Gaan luister gerus die Warfield-lesings op Soundcloud of kyk dit op YouTube en ontdek nuwe hoop, al lyk dit anders as wat ons soms verwag.

▶ Ds Marius Louw is ’n predikant by die Studentekerk Bloemfontein (Kopanong).