’n Vraag oor die vrou

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Kobus van Zyl van Kommetjie skryf:

Jesus diskrimineer nie. Gedagtes oor kerkwees in Kerkbode van 7 September 2018 verwys. Ek het groot waardering vir dr Marais se skrywe dat: “Jesus nie diskrimineer nie. Die goeie nuus van die evangelie is juis dat Christus nie diskrimineer nie.” “Jesus se genade word sonder enige diskriminasie geskenk.” En verder. “Genade kan slégs ontvang word.” “In God se verkiesende genade is almal begenadig.” Sy sluit dan ook af met “Genade beteken géén diskriminasie”.

Ek stem heelhartig hiermee saam. Talle voorbeelde kan uit die Bybel gehaal word om die stelling te bevestig. Johannes 3:16 is tog duidelik genoeg.

Daar is dus geen goeie teologiese argument wat “billike” diskriminasie in enige vorm sou kon verdedig nie.

Dr Marais gebruik voorbeelde om aan te toon dat Jesus nie diskrimineer nie. “Soos teenoor die vrou wat egbreuk pleeg, maar vir wie Jesus nie veroordeel nie – selfs dan diskrimineer Jesus nie.” Soos ek Johannes 8 lees, sê Jesus dat Hy ook nie die oordeel oor haar voltrek nie. En dan vervolg Hy in vers 11: “Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.” Hy veroordeel en diskrimineer nie teenoor haar as mens nie. Hy keur egter nie die owerspel goed nie.

Ek verstaan onder die genade van God dat Jesus Christus vir alle mense gesterf het. Wie of wat hulle ook mag wees of watter sonde(s) hulle ook mag gedoen het. Wanneer daardie mens dan Jesus as sy Verlosser aanvaar en daarmee kind van sy Vader word, dan is hy ’n nuwe mens. Die ou dinge het verbygegaan. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Julle het met die sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens. 

Terloops. En ek sou graag dr Marais se verklaring wou verneem. Hierdie gedeelte verwys klaarblyklik na Levitikus 20:10. Ek het êrens gelees dat ’n Jood (rabbi?) ’n verklaring gegee het waarom die skrifgeleerdes en Fariseërs begin wegloop het. Hulle het, volgens hom, Levitikus 20 as volg verstaan: Eers moes met die oortreder gepraat en op die verkeerdheid/sondigheid van sy daad gewys word. Indien die oortreder nie gehoor gegee het nie, kon die oordeel voltrek word. Die afleiding word gemaak dat die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie vooraf die vrou in Johannes 8 oor haar oortreding aangespreek het nie.