‘Ons is die kerk! We are the church! Siyibandla!’

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Ek vra onlangs vir ’n groep tieners: “Wat is die kerk?”

“Die kerk is enige plek waar Jesus is, oom”. “Die kerk is waar almal lief is vir God en mekaar”. “I am the church,” sê een meisie vir my. En dan in Afrikaans, Engels, Zoeloe en selfs Duits, roep ’n skare tieners uit: “Ek is die kerk! I am the church! Ngingowesonto! Ich bin die Kirche!”

“The Church is the body of Christ, sir.” En dan begin ek daar by 1 Korintiërs 12:12 vir hulle verduidelik dat ons almal die kerk is en dat ons almal ’n belangrike rol het om te vervul in die liggaam van Christus. Ek vra die verskeie graadgroepe om ’n uitbeelding te maak van hoe hulle die kerk sien. Chaos breek uit, soos wat die tieners rondskarrel en elkeen met sy eie ding begin. Van die tieners probeer orde in hulle groepe bring.

Ek gaan na elke graadgroep toe en skree op my hardste: “Wat is dit wat gelowiges saambring? Waarmee stem julle ooreen? Wat is die gemeenskaplike faktor wat julle hier byeen bring?”

Ek staan terug en kyk hoe ’n mini-wonderwerk voor my gebeur soos wat wit en swart saampraat. Saam­stem. Skielik sien ek groot kruise en harte wat gevorm word voor my oë.

Die graad 11-groep het ’n hart uitgebeeld en binne-in is ’n kleiner hartjie wat gevorm word deur wit en swart kinders wat mekaar se hande vashou. Knop-in-die-keel-oomblik. Hulle verduidelik ons is ’n reën­boog­nasie wat gevorm word deur die liefde van God en wat die liefde en vrede van God moet uitleef.

Nadat al die groepe ’n kans gekry het om hulle uitbeelding te verduidelik, vra ek of dit moeilik was om die uitbeelding te doen. Almal stem saam dit was moeilik in die begin omdat elkeen sy eie ding probeer doen het. Maar toe almal dieselfde fokus kry, naamlik God se liefde vir die mens, toe raak dit maklik vir almal om saam te werk en om ’n pragtige getuienis te lewer deur hulle uitbeelding. Dieselfde meisie roep opgewonde uit: “We are the church!” En in ’n koor van jeugdige stemme roep almal uit “Ons is die kerk! We are the church! Siyibandla! Wir sind die Kirche!”

Dink gou vir jouself ’n oomblik in, waar alle gelowiges dieselfde gemeenskaplike fokus het – liefde vir God en mekaar. Dit hoef nie net ’n gedagte te wees nie, dit kan ’n daaglikse realiteit wees.

Ds Gerrit Vosloo is predikant van die NG gemeente Ermelo.