Prys die Here vir stemme wat oopbreek

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

In “die NG Kerk” was daar al baie gewelddadige stemme: stemme wat Apartheidswetgewing ge­steun en selfs aangevra het; stemme (manlik en vroulik) wat die patriargale sisteem in stand hou; stemme wat teen kerkeenheid stry. Stemme wat bydra tot die onkundigheid by die breë gemeenskap oor die LGBTIQA+-gemeenskap en bydra tot die stigmatisering daarvan. Hierdie stemme is ’n aanval op vlees en bloed. Dit is stemme wat afbreek.

Wanneer ek hierdie stemme hoor, wag ek vir die stem van dié aan wie se voete ek geleer het van sosiale geregtigheid, van die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid, naamlik respek, luister, omar­ming en liefde om sulke stemme tot orde te roep. Soms wag ek lank en wonder: My liewe broers, wanneer praat julle? Besef julle nie die beeld van die NG Kerk word deur ons “leierskap” se stilswye weggevreet nie?

Eenheid is egter nie dieselfde ding as eenvormigheid nie. “Die NG Kerk” is ook maar net die NG Kerk. Die geskiedenis het meermale in die NG Kerk se geskie­denis geestelike leiers opgelewer wat nie geskroom het om hul profetiese stem te laat hoor nie: mense soos Beyers Naudé, David Bosch, Willie Jonker en Johan Heyns.

Daar is vandag ook stemme – selfs vroulike stemme – wat die onreg van die verlede raaksien, wat die ongelykhede wat steeds bestaan uitwys, wat dapper streef na ’n beter toekoms vir almal. Hierdie stemme is ook deel van “die NG Kerk”.

Hierdie is die gewelddadige stemme wat ons nodig het om te hoor. Hierdie stemme is ’n aanval op sisteme, magte en owerhede. Moeder Teresa het in haar pasifisme die kastestelsel oopgebreek; Ghandi het die onderdrukkende kolonialistiese stelsel vernietig; Martin Luther King het met sy passiewe weerstand die lens van rassisme kom vernietig en Madiba het in ’n stukkende land nuwe geleenthede en moontlikhede oopgebreek.

Daar is stemme in die NG Kerk wat wonderlike stories vertel van hoe liefde en versoening in gemeentes gelééf word en so die dominante denksisteme en persepsies verwoes. Hierdie stemme getuig dat die situasie soms moeilik is, maar genade is maklik.

As jy een van hierdie stemme is wat deur stampe en stote weier om stil te bly, wil ek vir jou dankie sê. Moenie stilraak omdat ander jou doodskree of jou oopbreek-stem probeer demp nie.

Mag die profetiese stem van die kerk hard en duidelik sê: “Tot hiertoe en nie verder nie!” Mag ons nie verder onder mekaar fluister of mor op geslote Facebook-groepe nie. Miskien kan ons ons stemme gebruik om plofbare situasies te help ontlont. Miskien gee ons ander die moed om ook hul stem te laat hoor. Miskien breek ons iets af. Miskien breek ons die toekoms oop.

Prys die Here vir stemme wat oopbreek!

▶ Ds Jeanine Hepburn is predikant van die NG gemeente Kempton-Hoogland.