NG GEMEENTE STELLENBERG, DURBANVILLE

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Jeugpredikant
Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019.

Gemeenteprofiel:

Stellenberg-gemeente is ’n makrogemeente in die noordelike voorstede van Kaapstad en bestaan uit 4 106 belydende en 1 345 dooplidmate. Die gemeente se droom is: “Om uit te reik oor alle grense” wat deur die volgende waardes uitgeleef word: Nader aan God, nader aan mekaar, maak ’n verskil in die wêreld en vernuwe voortdurend. Die jeugbedie­ning se visie is dat “elkeen Jesus sal ken en saam ’n verskil sal maak”. Meer inligting is op aanvraag beskikbaar.

Pligte:

Die jeugpredikant is oorhoofs verantwoordelik vir alle aktiwiteite vir die jeug, studente en jongwerkendes. Dit sluit onder meer kategese, jeugdienste, musiekbediening, kampe, jeuguitreike, jeugpastoraat, jeugprojekte en verwante pligte in.

Vereiste:

  • Gelegitimeerde predikant van die NG-/VG-Kerk/NG Kerkfamilie.

Vergoeding:

  • Salaris volgens die sinodale skaal vir predikante.

Aansoeke:

Die volgende dokumente moet per e-pos aan Fritz Brand, fritz@stellenberg.co.za, ge­stuur word:

Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019.

Diensaanvaarding: 1 April 2019.

Navrae:

Fritz Brand, Bestuurder: Administrasie, fritz@stellenberg.co.za of 021 976 4519 of 082 780 8685.