NG Gemeente Kathu

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakture: Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 1 Februarie 2019.

Die kerkraad van NG gemeente Kathu wag in afhanklikheid aansoeke in vir bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel:
Die NG gemeente Kathu is ’n dinamiese gemeente wat groot waarde heg aan geloofsonderskeiding. Ons is deurlopend soekend na God se wil vir ons gemeente en gemeenskap in die spesifieke tyd waarin ons geroep is om hier te dien. Ons vertrou dat die Here die regte persoon sal stuur om by ons aan te sluit om die reis waarop ons is, verder saam te loop.

Die meerderheid lidmate is goed geskoolde mense en werksaam by verskillende myne in die omgewing. Ons het baie jonger mense, getroud en ongetroud. Ons doop elke maand kinders en daarom is gesinsbediening vir ons belangrik. Ons is opgewonde oor die energie wat onder ons jonger lidmate bestaan.

Ons het ook ouer lidmate wat vir ons rolmodelle is. Ook hulle is vir ons baie waardevol.

Ons gemeente is in ooreenkomste met twee buurgemeentes. Twee van ons drie leraars spandeer tans 33% van hulle tyd in Olifantshoek en Deben.

Ons sien onsself as ’n gestuurde gemeente wat die liefde van God na alle mense, binne en buite ons gemeente, moet uitleef. Die Kerkraad het onlangs die volgende visie geformuleer: Geroep om met ’n Jesus-hart saam te reis.

Met die voorafgaande in ag genome nooi ons proponente om navraag te doen en aan te sluit by hierdie reis.

Leraarprofiel:
Binne bogenoemde opset sal alle pligte soos vervat in Kerkorde Artikel 9 belangrik wees, maar hy/sy sal ook ’n fyn aanvoeling hê vir die tieners en jong werkendes. Hoewel dit nie ’n jeugleraarspos is nie, sal die persoon die gemeente moet help om ons jeug beter te verstaan en bedien.

Kyk ook by www.ngkathu.co.za of www.facebook.com/NG-Kerk Kathu-145161755561992/
vir meer algemene inligting oor die gemeente.

Vergoeding en voordele:
• Sinodale skaal as riglyn.

Aansoek:
Stuur aansoeke en CV’s met drie verwysings asb teen 1 Februarie 2019 na: skriba@ngkathu.co.za Diensaanvaarding: April 2019.

Navrae:
• Kontak ds André de Villiers by 084 679 3274 of andre@ngkathu.co.za
• Ernalize du Toit 053 723 1071 of skriba@ngkathu.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.