Ook middelgrondmense se stem sal tel

Hierdie is 'n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van Kerkbode nie.

Die verkiesing is op hande. Dit sien jy oral om jou. En jy hoor oral hoe mense stemme werf. Elke stem sal tel, sê hulle. En elke partyleier is oortuig dat hy of sy die perfekte oplossing het vir Suid-Afrika. Aansprake word gemaak en beloftes word kwistig uitgedeel. Maar dié, nou bekende, verkiesingsrituele het iewers hulle fut verloor in die sleurgang van korrupsie en vergryp. Dit is moeilik om van voor af te glo.

Vertroue in die toekoms was sedert 1994 nog nooit so laag nie. Dit sien jy in die breindrein van gekwalifiseerde mense wat Suid-Afrika verlaat. Jy sien dit in die lae en brose waarde van die Rand. Jy sien dit in die tallose versetoptogte teen swak dienslewering. Ons mense is moedeloos, sonder hoop en kwaad. Daarom maak die wonderlike verkiesingsbeloftes mense nie meer soos voorheen grootoog van verwondering en vooruitsig nie. Die waarheid is immers dat daar nie werk is vir almal nie. Die waarheid is dat misdaad nie onder beheer is nie. Die waarheid is ook dat disrespek en vernedering op die voorgrond staan van die Suid-Afrikaanse emosionele landskap.

Daarom is dit krimineel om in tye soos hierdie ras­se­spanning aan te wakker ter wille daarvan om goedkoop politieke punte aan te teken. Dit is krimineel om ons-julle scenarios te skep waarmee die ekonomiese breuklyne van Suid-Afrika oopgedwing word. Dis ui­ters onverantwoordelik om halwe waarhede oor politieke opponente te verkoop ter wille daarvan om jou eie swak argumente te versterk en aan jou angs kastige rasionaliteit te verleen.

Ons het ongelukkig ekstremiste in Suid-Afrika wat ten koste van vrede en die waarheid emosies opsweep. Hulle gebruik vrees om mense te ontwrig en vervreem en te verhoed om ’n konstruktiewe bydrae te maak tot ons toekoms. Hulle wurg die laaste lewe uit die reënboogdroom.

Daar is gelukkig ook ander waarhede in Suid-Afrika wat nie so negatief is nie. Die middelgrond van welwillende mense hou nog. Die stil massa van mense wat respek het vir mekaar en graag die son oor almal wil sien skyn, is steeds by verre die meerderheid. Onder hierdie goeie mense tel diegene wat reg en geregtigheid najaag, gehoorsaam is aan die wette van die land, daagliks ver reis om hard te werk en ’n inkomste te verdien, toegewyde studente, getroue amptenare, eerlike besigheidsmense, noodlenigers, mense wat materieel, finansieel en fisiek bydra om arm mense by te staan, werkskeppers, getroue belastingbetalers, mense wie se eenvoudige werkie hulle trots is, mense met respek vir openbare eiendom, vredemakers, uitreikers, brugbouers. In die middelgrond leef daar miljoene mense wat vir hulle naaste deur die vuur sal loop en dit ook dikwels doen. Hierdie mense is nie sinies nie. Hulle is ook nog nie fatalisties nie. Hulle het redes waarom hulle glo dat hulle moet aanhou om die goeie te doen en om vrede en liefde te beliggaam. Hulle steek grense oor na ander. Hulle hou aan vergewe. Hulle bou op, versterk ander se geloof in môre, praat positief, sien die goeie raak, maak emosionele wins uit die welwillendheid van ander en bemoedig waar daar nood is.

Hulle tree op die voorgrond wanneer droogtes hulle tol eis, wanneer brande eiendom wil vat, wanneer hitte die aarde wil verswelg, wanneer ramp en ongeluk hulle diep etse wil maak. Hulle haal selde die nuus terwyl hulle heldhaftig in die middelgrond leef. Terwyl ander veroordeel en skaad, weier hulle om hulle oor te gee aan die slagting van karakters en die venyn van lekkerkry oor ander se leed. Hulle glo nie in die reël van boontjie kry sy loontjie nie. Hulle glo in genade. Wat ek het, is net geleen.

Hulle beveg die verleiding van mag. Hulle bly dien. Hulle roem nie in hulle eie krag nie. Hulle verstaan be­voorregting. Hulle verstaan die menswaardigheid van alle mense. Hulle verstaan dat elke mens ’n sagte droom het en ’n smagting na vrede. Hulle verstaan dat mense seer het. Hulle bedink ander se stories. Hulle plaas hulleself in ander se skoene. Hulle snap vinnig waarom mense raas en skree. Hulle is sensitief vir die storie agter die storie. Hulle hoor die sugte van bedruktes. Hulle vat aan die siekes. Hulle huil saam, troos, bemoedig, en lag en juig saam met dié wat genade ontvang.

Hierdie middelgrondmense is die ware helde. Hulle is die geloofwaardige getuies van deurgronde oortui­ging en gelouterde geloof. Hulle is die massa wat in Suid-Afrika die rede en die liefde gaan laat seëvier, wat uiteindelik gaan verseker dat hierdie land onder die Suiderkruis soos ’n skip met gespande seile gaan klief deur elke bedreiging van magsmisbruik en verval.

Hierdie mense stem, elke dag, gaan elke jaar 365 keer stembus toe met hulle toewyding aan die toekoms. Elkeen se stem tel, elke keer. Elke stem dra by tot die oorwinning wat uiteindelik vir hierdie nasie bestem is. Hierdie stemvolk kom uit elke stam, taal en oord. Hulle breek deur elke grens na die middelgrond van geloof, hoop en liefde. Hulle is diepsinnig geïnspireer. Dit klink of hulle God se stem gehoor het, dit lyk of hulle gesien het, dit voel of hulle gevoel het wat God vir sy mense bedoel het.
Jou stem gaan tel.

Ds Nelis Janse van Rensburg is voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen.