NG KERK GEMEENTE VALHALLA

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar – Vastetermynkontrakpos vir drie jaar. (Daarna onderhandelbaar.)
Sluitingsdatum: 1 Maart 2019.

Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk, tussen die ouderdom 30 tot 45 jaar, word genooi om aansoek te doen vir diensaanvaarding op 1 Junie 2019.

GEMEENTEPROFIEL:
Die gemeente is ’n voorstedelike gemeenskapskerk in die suide van Pretoria. Die gemeente bestaan uit ongeveer 1 000 lidmate. Dissipelskap is deel van ons DNS en ons vingers is diep in die omgewing ingegrawe. Ons gemeente vier die verskeidenheid van hierdie land en glo dat ons ’n verskil kan maak.

LERAARSPROFIEL:
Jy is iemand wat lief is vir die Here en jou verhouding met Hom uitleef. Jy kan visionêr dink en die gemeente saam met jou neem na die horisonne van môre. Jy is veral gerig op die 30-40 jariges en jy is opgewonde oor die jongmense van die gemeente. Die gemeente het ʼn goeie eweredige verspreiding van ouderdomsgroepe. Jou ouderdom is nie oor 45 nie en jy verstaan die bemagtiging van en ondersteuning van vrywilligers. Jou vermoë om met die tegnologiese generasie te kommunikeer is baie belangrik.

POSPROFIEL:

  • Jy moet strategies kan dink en beplan in ’n snel veranderende omgewing.
  • Eredienste is van uiterste belang en jy moet so breed moontlik alle lidmate kan aanspreek.
  • Opleiding, toerusting en bemagtiging van groepleiers.
  • Begeleiding van kinder- en jeugwerkers, beplanning van jeugkampe en uitreikaksies.
  • ’n Aanvoeling vir musiek sal ’n sterk aanbeveling wees.
  • Moet oor die nodige leierskap/bestuursvaardighede beskik wat insluit dat jy goed in ʼn span kan funksioneer en gemaklik op verskillende vlakke kan kommunikeer.
  • Verhoudingsbou is vir die gemeente belangrik.

VERGOEDING:
Die totale koste van indiensneming (TKVI) is onderhandelbaar met die gemeenteraad volgens sinodale riglyne. Daar is ’n ruim doelmatige pastorie op die kerkterrein beskikbaar.

AANSOEK:
Belangstellendes kan op aanvraag ’n aansoekvorm, vanaf die kerkkantoor, e-pos info@ngvalhalla.co.za verkry. Die voltooide aansoekvorm, ’n volledige CV met drie verwysings, wat maklik gekontak kan word, moet voor of op 1 Maart 2019 aan die kerkkantoor teruggestuur word.
Kandidate op die kortlys moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n moontlike preekgeleentheid.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 1 Maart 2019.

NAVRAE: Vir navrae kontak ouderling Rudolf de Bruyn by 082 781 3591.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.