NGK/VGK BRITSTOWN

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar (Voltydse onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum vir aansoeke: 21 Februarie 2019.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

GEMEENTEPROFIEL:
Britstown is ’n dorp in die Noord-Kaap en val binne die Ring van Hopetown. Behalwe vir die plaaslike besigheidsektor, het die dorp en gemeente ook ’n groot kontingent veeboere. Oor die afgelope paar jaar het die NG Kerk en VG Kerk al hoe nouer begin saamwerk, en het die gemeentes ook ’n samewerkingsooreenkoms wat dit moontlik maak dat hulle ’n leraar deel. Die NG Kerk bestaan uit min of meer 80 belydende en 20 dooplidmate in vier plaas- en vier dorpswyke. Die VG Kerk bestaan uit ongeveer 315 belydende en 290 dooplidmate in 16 wyke. Die gemeentes stuur ’n paar noemenswaardige projekte. Die Vroeëkinderontwikkelingsentrum is ’n voorbeeld hiervan.

LERAARSPROFIEL:
Aangesien die leraar in beide die NG en VG Kerk werksaam sal wees, kan die volgende eienskappe in die kandidaat én gemeenskap se guns tel.

’n Gepaste kandidaat:

  • Is gemaklik daarmee om oor grense te bedien.
  • Omarm diversiteit.
  • Is aanpasbaar in terme van bedieningstyl (tradisioneel vs meer gemaklik).
  • Besef die waarde daarvan om brûe tussen mense te bou.
  • Het ’n passie om daadwerklik betrokke te wees by die uitdagings van die suk- kelende plattelandse konteks.
  • Kan kreatief visioneer en optree om uitkomste te skep vir unieke uitdagings.
  • Besef die waarde van goeie verhoudings en tyd saam met mense spandeer.

VERGOEDING:
Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis. ’n Pastorie word voorsien.

AANSOEKE:
Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, sowel as die name van minstens drie referente met kontakbesonderhede.

SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 21 Februarie 2019.
Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n proefpreek.

STUUR AANSOEKE AAN:
(Aansoeke moet die kerkkantoor nie later as 28 Februarie 2019 bereik nie).
Die Skriba: NG gemeente Britstown, me Talita Pringle, Posbus 12, Britstown 8782.
Tel: 062 544 9220. E-pos: ngkbritstown@gmail.com

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.