NG Kerk Evander

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature vir ’n voltydse vastetermyn-leraarspos vir drie jaar
Sluitingsdatum: 31 Maart 2019.

In vaste geloof in die voorsienigheid van die Almagtige Here, nooi die kerkraad gelegitimeerde bedienaars van die Woord van die NG Kerk uit om aansoek te doen.

Die kerkraad kan ná drie jaar besluit om die termyn te verleng.

GEMEENTEPROFIEL:

Evander is ’n plattelandse gemeente in Mpumalanga op die grens van die Hoëveld Sinode, en is ongeveer 120 km van Johannesburg en die Oos-Rand af aan die N17-hoofweg. Evander is hoofsaaklik ’n woondorp met goeie skole, winkelsentrums en hospitale op ons voorstoep in ons buurdorp, Secunda.

Die gemeente het ongeveer 350 belydende en 42 dooplidmate. Die gemeente se ouderdomme wissel van jonk tot pensioenarisse.

Die gemeente funksioneer goed en ons skakel goed in by die plaaslike ring. Ons sien daarna uit om ’n leraar te kry wat entoesiasties is oor sy/haar beroep en wat ’n passie het vir die verkondiging van die Woord en wat omgee vir mense om ons nuwe herder te wees.

VERGOEDING:

  • Traktament onderhandelbaar volgens die sinodale riglyn vir kerf 3-7.
  • Die pakket sluit in ’n motortoelaag volgens sinodale riglyne, pensioenfonds bydraes, mediese fondssubsidie en telefoontoelaag.
  • Ruim pastorie is op die terrein beskikbaar.

AANSOEKE:

Belangstellendes moet asseblief per e-pos aansoek doen as volg:

  • Verskaf ’n volledige CV en die name en kontakbesonderhede van twee verwysings.
  • Skryf ook n dekbrief en verduidelik hoekom u aansoek doen vir die pos.
  • Stuur asseblief u aansoek aan: ngkevander@telkomsa.net

SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2019.

DIENSAANVAARDING: 1 Junie 2019.

ALGEMEEN:

Kandidate kan genooi word vir ’n onderhoud en preekbeurt.
Die kerkraad behou die reg voor om nie een van die kandidate op die kortlys aan te stel nie. Besoek gerus ons facebookblad op google by @ngevander

NAVRAE: Willie Weber, 081 428 8564. (Voorsitter van die kerkraad).