NG Gemeentes Maclear en Ugie

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: BRUGLERAAR
Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019.

Die twee gemeentes wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van brugleraar vir ’n tydperk van een jaar.

Gemeenteprofiel: Die gemeentes is in ’n samewerkingsooreenkoms ten opsigte van die dienste van ’n leraar.

 • Elke gemeente behou sy eie identiteit en is selfonderhoudend. Elke gemeente bestaan uit ongeveer 75 belydende en 25 dooplidmate.
 • Elke gemeente bestaan uit plaaswyke asook dorpswyke.
 • Die gemeentes is ongeveer 100 km noord van Mthatha en 200 km oos van Queenstown.
 • Die gemeentes is deel van die Ring van Dordrecht.
 • Die gemeentes beskik nie oor die dienste van ’n voltydse orrelis nie. Ons maak gebruik van rekenaarbegeleiding.
 • Daar word elke Sondag in elke gemeente ’n erediens gehou.
 • Daar sal ook van die leraar verwag word om die sakramente in die Clearview-gemeente te bedien.

Leraarsprofiel:

 1. Die kandidaat moet ’n opgeleide brugleraar wees;
 2. ’n Entoesiastiese verhouding met die Here hê;
 3. Bereid wees om deur middel van huisbesoek die kerkloslidmate weer betrokke te kry en
 4. Die Woord met entoesiasme verkondig.

Fokusarea: Plattelandse bediening.

Indien nodig, kan die termyn verleng word.
Aan die einde van die termyn sal van die brugleraar verwag word om ’n gemeenteprofiel saam te stel en dan ook die profiel van ’n moontlike leraar saam te stel.
Die leraar sal saamwerk met die leraars in die Ring van Dordrecht.

Vergoeding:

 • Salaris: ’n Allesinsluitende salaris van R312 000 per jaar word aangebied.
 • ’n Dertiende tjek van R20 000 sal aan die einde van die diensjaar betaal word.
 • Gratis huisvesting.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n moontlike onderhoud en preekbeurt.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019.
Datum van diensaanvaarding: Onderhandelbaar.

Navrae:

 • Voorsitter Maclear, Willem Nel. Tel: 045 932 1571 (saans)
 • Voorsitter Ugie, Christiaan Kotzé. Sel: 084 512 1808, tel: 045 933 1086 (saans)
 • Ds Conrad Thomas, leraar Elliot-gemeente. Sel: 082 694 0645.