Strome water

Die digter van Psalm 104 skryf oor die groot waters wat die aarde oordek het. Toe God hulle egter aanspreek, het die waters gevlug. Hulle het oor die berge gespoel, en in die laagtes weggevloei na die plek wat God vir hulle bestem het, na waar Hy vir hulle grense gestel het wat hulle nie mag oorskrei nie. Die digter skilder daarmee nie ’n vredige prentjie soos dié hierbo uit die Oos-Vrystaat nie. Nee, in sy wêreld is die waters gesien as chaosmagte wat die mens bedreig. Maar God is sterker as die chaosmagte. Hy bring hulle in bedwang en beperk hulle. Vir hedendaagse gelowiges neem chaosmagte ander vorme aan. Dit lê dalk in politieke ideologieë of ekonomiese kragte wat mense bedreig. Dit kan die vorm aanneem van misdaad wat wil verniel en vernietig. Maar ook wat dit betref, kan ’n mens wat Psalm 104 vandag lees, sy of haar vertroue stel in God wat sterker is as die chaosmagte. Hy sal dit in bedwang bring. En terwyl die foto ook herinner aan Psalm 23 se waters waar rus is, is daar die gerusstelling dat vrede by God te vind is. Foto en teks: Neels Jackson