NG Kerk Brandvlei

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG gemeente Brandvlei wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 17 Mei 2019.

Gemeenteprofiel:

Brandvlei is in die Boesmanland, Noord-Kaapland, geleë op die teerpad tussen Calvinia en Upington. Ons is ’n familie-grootte gemeente met 133 belydende en 26 dooplidmate. Die gemeente bestaan in hoofsaak uit skaapboere.

Leraarsprofiel:

Die gemeente is op soek na ’n gelegitimeerde leraar met volle ampsbevoegdheid.

Pligte:

 • Werkverrigting ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde;
 • ’n Hart vir die platteland en sy unieke bediening te hê;
 • ’n Passie hê vir verhoudingsbou en om by lidmate sowel as nie-lidmate te kuier;
 • Gemeenskapswerk lê naby aan ons hart en is ’n uitdaging;
 • ’n Missionale gerigtheid as rigtingwyser te wees.

Vergoeding en voordele:

 • Die traktement sal tot en met Kerf 5 met diensvoordele onderhandel word.
 • ’n Ruim pastorie wat ten volle gemeubileerd is;
 • ’n Gemeentebakkie en brandstof;
 • Telefoon- en selfoonsubsidie sowel as internetgebruik.

Aansoek:

Indien u belangstel om deel te word van die familie stuur die volgende aan ons:

 • U CV van hoogstens drie bladsye met ’n onlangse foto.
 • Enige persoonlikheidsontledings bv. MBTI, Strength Finders, ens.
 • Drie referente.
 • Stuur aansoeke na: ngkbrandvlei@hantam.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 17 Mei 2019.

Diensaanvaarding:

So spoedig moontlik of soos met kerkraad onderhandel word.

Navrae:

 • Kontak ds Rudi Janse van Vuuren by 084 549 9153.

Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die beskikbare aansoekers te maak nie.