NG Kerk Chrissiesmeer

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG CHRISSIESMEER wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Vastetermyn-kontrakpos
Sluitingsdatum: 31 Mei 2019

Gemeenteprofiel:

Die gemeente is 82 jaar oud en het ongeveer 170 lidmate (klein en groot). Ons sien onsself as ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om ’n verskil te maak in die multikulturele samelewing waarvan ons deel is. Die gemeentegrense strek oos-wes van die Vaalrivier tussen Ermelo en Chrissiesmeer tot by die Swazilandgrens (100 km) en noord-suid tussen Carolina en Amsterdam (100 km). Die naaste Afrikaanse skole waarheen ook lidmaatkinders gaan, is in Ermelo (40 km). Daar word elke Sondag ’n erediens om 10:00 uur in Chrissiesmeer gehou en elke derde Sondag van die maand om 12:00 in Lothair se skoolsaal ter wille van lidmate wat 50 km en meer van Chrissie af woon.

Leraarprofiel:

 • Iemand met ’n lewende verhouding met God.
 • Wat ’n passie het vir die erediens en bediening van die Woord.
 • ’n Hart het vir die platteland wat hier uit boere, bosbou en kleindorpmense bestaan.
 • Bekend is vir sy/haar leierskap, menseverhoudinge en sosiale vaardighede.
 • Wie bereid is om binne die raamwerk van Artikel 9 van die Kerkorde te werk.

Pligte:

 • Soos omskrywe in Artikel 9 van die Kerkorde.
 • Pligtestaat is op aanvraag beskikbaar.

Vergoeding en voordele:

 • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
 • Pastorie met munisipale dienste en landlyn vir oproepe.

Aansoek:

Stuur asseblief ’n CV met kontakbesonderhede en ook drie referente, per e-pos, na ngchrissiesmeer@vodamail.co.za voor 31 Mei 2019. Ontvangs sal erken word en onderhoude sal met kandidate op ’n kortlys gevoer word, wat dan ook gevra sal word om ’n erediens in Chrissiesmeer waar te neem op koste van die gemeente.

Diensaanvaarding: 1 November of so gou as moontlik daarna.

Dienstermyn: Drie jaar.

Navrae:

 • Mnr Jan Rautenbach – 082 492 4049.
 • Mnr Ben Beukes – 082 780 7370.