NG Kerk Mosselbaai

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Musiekkoördineerder
Aansoeke sluit op 26 April 2019 om 12:00.

Hiermee word die dinamiese pos van musiekkoördineerder in Mosselbaai Moedergemeente bekend gestel.

Persone wat by die musiekbediening in Mosselbaai-gemeente betrokke is, se lewe moet van ’n geestelike diepte getuig wat hulle in staat stel om aanbidding binne ’n gebalanseerde, dinamiese gereformeerde konteks te lei waarin alle spiritualiteite ’n tuiste kan vind. Die gemeente wil ook musiek bied wat van kwaliteit en uitnemendheid spreek. Persone wat vir hierdie pos aansoek doen, moet bogenoemde eienskappe leef. Formele musiekopleiding sal in die aansoeker se guns tel.

Die gemeente het tans drie eredienste per Sondag wat elkeen ’n unieke spiritualiteit bedien. Aanpasbaarheid om by die verskillende style van aanbidding te speel sal in die aansoeker se guns tel.
Salarispakket is onderhandelbaar.

Die aansoeker moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook die leiding van ’n aanbiddingsgeleentheid tydens n erediens as deel van die onderhoudsproses.

Rig jou aansoek met ’n verkorte CV en ’n motiveringsbrief wat jou bedieningsfilosofie verwoord (1 bladsy) aan die pre-advieskomitee by: preadviesngmosselbaai@gmail.com

Ander navrae na ds Pierrié Kies by 076 110 4202.

Aansoeke sluit op 26 April 2019 om 12:00.