NG Gemeente Calvinia

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Aflosleraar
Sluitingsdatum: 20 Mei 2019 om 12:00.

Die gemeente het ’n vakature vir ’n aflosleraar vir die tydperk 1 Julie 2019 tot 31 Oktober 2019.

Calvinia is geleë in die Hantam-Karoo in die Noord-Kaap, ongeveer 400 km vanaf Kaapstad, Beaufort-Wes en Upington. Ons naaste groot dorp is Vredendal, en is 150 km vanaf Calvinia.

Veeboerdery is die belangrikste in die distrik, maar hier is ook in ’n mindere mate lusern- en graanboerdery.

Die gemeente is tans in die proses om die Liggaamsmodel te implementeer.

Die gemeente bestaan uit 819 lidmate in totaal waarvan 686 belydende en 133 dooplidmate is.

Aflosleraarsprofiel:

  • Die aflosleraar moet ’n gelegitimeerde van die NG Kerk wees;
  • Die aflosleraar moet tydens hierdie periode die volle pligte van die permanente leraar behartig;
  • Die aflosleraar moet tydens hierdie periode sigbaar binne die gemeente wees;
  • Sluit jongmense en skoolkinders in.

Vergoeding:
Vergoeding is onderhandelbaar, en huisvesting word voorsien. ’n Selfoon van die gemeente word beskikbaar gestel om in werk gebruik te word.

Aansoeke:
Aansoeke geskied deur middel van u CV met ’n dekbrief waarin u u aansoek motiveer.

Sluitingsdatum: 20 Mei 2019 om 12:00.
Diensaanvaarding is op 1 Julie 2019.

Navrae:
Leraar: Ds Maryke van Niekerk ds.marykevanniekerk@gmail.com
Menslike hulpbronne: Noel Viljoen viljoen@hantam.co.za
Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit een van die aansoekers te maak nie.