NG Gemeente Carnarvon

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Bedienaar van die Woord (voltydse, onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 31 Mei 2019 om 12:00.

Gemeenteprofiel
Carnarvon is geleë in die bekoorlike uitgestrekte Bo-Karoo (Noord-Kaap) met sy uitgestrekte vlaktes, skoon lug en helder sterrehemel. Die distrik is veral bekend vir skaapboerdery. Die gemeente het ’n doelmatige kerkgebou, saal/jeugsentrum. Hier is 302 belydende en 70 dooplidmate, ingedeel in agt dorpswyke en sewe plaaswyke wat elk bedien word deur ’n ouderling en diaken.

Bedienaar van die Woord se profiel

 • Die werkverpliging van die bedienaar van die Woord ooreenkomstig Artikel 9 van die
  Kerkorde.
 • Alle belangstellende bedienaars van die Woord, proponente en emiriti is welkom om
  aansoek te doen.
 • ’n Voorliefde vir die plattelandse bediening met al sy uitdagings sal as aanbeveling dien.
 • Die aansoeker moet ’n passie hê vir verhoudingsbou en om by lidmate, sowel as nie-lidmate te kuier.
 • Gemeenskapswerk moet naby aan die hart lê en as ’n uitdaging beskou word.
 • ’n Missionale gerigtheid hê om ’n rigtingwyser te wees.

Vergoeding

 • Onderhandelbaar met die sinodale skale as riglyn (Kerf I of II – Noord-Kaap).
 • Vervoertoelaag baseer op 18 000 km per jaar.
 • Ruim pastorie word voorsien.

Aansoekprosedure
Stuur aansoek, CV (twee bladsye) en name van twee referente met kontakbesonderhede, asook antwoorde op die vraelys aan:
Die Kerkkantoor, Posbus 46, Carnarvon 8925 of e-pos: ngcarnarvon@hantam.co.za
of aan die voorsitter van die Pre-advieskommissie by e-pos: albertus@kareeberg.co.za

Vraelys
Beantwoord asseblief die volgende vrae.

 1. Noem die velde in die bediening waarin u in besonder belangstel en vervulling vind.
 2. Noem u besondere gawes en hoe u dit in die bediening aanwend.

Navrae
Die voorsitter van die Pre-advies kommissie: Albertus van Schalkwyk, sel: 083 230 8627.

Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 31 Mei 2019 om 12:00.

Die kerkraad behou die reg voor om geen aanstelling te maak nie.