NG Gemeente Greytown KZN

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Tentmakerleraar
Sluitingsdatum: 24 Mei 2019.

Met groot opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad bogemelde vakature bekend.

Ons gemeente se visie en missie is om:

Beelddraers van Jesus Christus te wees wat God bekend maak deur:

  • Hom te aanbid.
  • Vir mekaar en ander om te gee.
  • In ons gemeenskap hulp te verleen asook vrede en hoop te bring.

Gemeenteprofiel
Greytown is ’n gemeente met ’n sterk omgeekarakter, wat daarna streef om eensgesind te wees. Ons het 180 belydende en 40 dooplidmate.
Ons is geleë in die middellande van KwaZulu-Natal, ongeveer 75 km noord van Pietermaritzburg.

Leraarsbediening
Pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding / voordele
Maksimum vergoedingspakket: R308 800 per jaar.
Gratis pastorie met gesubsidieerde munisipale dienste en kommunikasietoelaag.

Aansoeke
Stuur volledige CV met minstens drie verwysings na: ngkgreytown@umvoti.co.za
Sluitingsdatum: 24 Mei 2019.

Navrae:
Marthinus Steyn (Voorsitter van kerkraad) 082 506 8580 na ure / marthinussteyn610@gmail.com
Alet van der Merwe (Gemeentebestuurder) 033 413 2246 (kerkkantoor) / 071 107 5781
Ds Annatjie Steyn 082 871 7074 / annatjie@greytown.co.za
Vir meer inligting: https://www.facebook.com/facebook/ngkgreytown

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.