NG Stellenberg, Eversdal

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Jeugkantoor administratiewe hulp
Sluitingsdatum: 3 Mei 2019.

’n Vakature bestaan vir ’n persoon wat lief is vir jongmen­se, ’n gelowige is en oor goeie administratiewe en organi­satoriese vaardighede beskik. Werksure 12:00-15:00 op weeksdae, dienswerk op Sondae tydens die jeugdiens en kategese (vanaf 17:00 slegs tydens skoolkwartale), asook sporadiese na-uurse verpligtinge soos jeugbediening­vergaderings en kampe.

Navrae en CV’s na Sunet Opperman 021 976 4519 en sunet@stellenberg.co.za

Sluitingsdatum: 3 Mei 2019.