NG Gemeente Ficksburg

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 15 Junie 2019

Aansoeke word deur die NG gemeente Ficksburg ingewag vir ’n voltydse leraarspos.

Gemeenteprofiel:
Ons is ’n plattelandse gemeente in die Oos-Vrystaat met ongeveer 350 betrokke lidmate (belydend en doop). Ficksburg is ’n dinamiese gemeente wat teologies progressief dink.

Leraarsprofiel:
Die ideale leraar beskik oor die volgende kwaliteite:
1. Goeie prediker.
2. Vermoë om jong volwasse lidmate te bedien.
3. Sterk leierseienskappe aan die dag lê.
4. Energiek en teologies progressief.
5. Goeie verhoudings kan handhaaf.

Pligte: Soos onderhandel met die bestuurspan.

Vergoeding en Voordele:
Verkieslik tot vlak 5 van die huidige sinodale skaal onderhandelbaar. Subsidie met eie huisvesting.

Aansoeke:
Aansoekers word versoek om die bestuurspan van ’n elektroniese CV te voorsien (met twee verwysings) en dit te versend na n.g.kerk@telkomsa.net

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik soos met bestuurspan onderhandel.

Sluitingsdatum: 15 Junie 2019.

Vir enige navrae kontak: Retha Geldenhuys, 051 933 4959. NG Kerk Ficksburg kerkkantoor. E-pos: n.g.kerk@telkomsa.net